Marta Luxan eta Unai Txurruka: “Zapalkuntza ez da soilik estutzen gaituen zerbait, baizik eta askotan gure jarrera, harremanak eta bizitzeko moduen bitartez birsortzen dugun zeozer”

UEUk Herrigintza feminismotik ikastaroa antolatu du udazken honetan Eibarren. Marta Luzan eta Unai Txurrukari, ikastaroko arduradunei galdera batzuk egin dizkiegu gaian sakontzeko asmoz. Matrikula zabalik dago.

parents-around-tableGizarte mugimendu eraldatzaileetan eraldatu nahi dugun gizarte horren jarrerak eta dinamikak errepikatzen ditugu, tartean, sexu-genero sistemak ezartzen dituenak. Paradoxa horrez kontziente izaten gara edo pentsatzen dugu, ustez, behintzat, giro aurrerakoiagoak izaten direnez, ez dela horrela izango?  Gure ustez, gero eta kontzienteagoak izan arren, oso zaila suertatzen zaigu honen ondorio praktikoak identifikatzea, mahai-gainean jartzea eta, are latzagoa, hauexek landu eta eraldatzea.

Zein ondorio ditu sexu-genero sistemak militantzian? Ondorio guztiak zerrendatzea luzeegia litzateke, baina zenbait puntu azpimarratu nahi genuke. Hasteko, parte-hartzeari buruz dihardugunean, parte-hartzen jakin, nahi eta ahal beharrezkoa dela kontutan hartu behar dugu eta aukera horietan sexu-genero sistemak duen eragina aztertu ere. Era berean, genero sistemen eragina ez da berbera talde, une eta gune guztietan; aldakorra da eta aldakortasun horri erreparatzea ere garrantzitsua deritzogu.Gauza zehatzagoetara joz, noiz, non eta nola elkartzen garen aztertzea ezinbestekoa dugu sexu-genero sistemaren eragina irauli nahi badugu. Horretaz gain, eta egin izan ditugun lantegiak oinarritzat hartuz, genero sistemak gizarte mugimenduetan eraikitzen ditugun botere-harremanetan eragina dutela azpimarratuko genuke, baita lan, rol eta funtzioen banaketan edota erabiltzen dugun iruditegian. Dakigunez, denboraren erabilera generoen arabera araututa dago eta hauxe litzateke, gure ustez, beste gai gakoa: nola bizi dugu denboraren fragmentazioa eta zer eragina du gizarte mugimenduetan generoaren ikuspuntutik? Fragmentazio horri aurre egiteko proposamenik al dugu mugimenduen baitan?Bukatzeko, egun politikoki zuzena izatearen afera dugu esku artean. Zer da diskurtsiboki defendatzen duguna eta nolakoak gauzatzeko ahaleginak? Erresistentzia eta pribilegioez hitz egiteko prest al gaude? Nolako espazio eta denbora eskaintzen diegu gai hauei? Lehentasunik al dute gure mugimendu edota kolektiboen agendetan?

UEUko udako ikastaroetan Emaús Fundazioak antolatutako Talde lan eraldatzailea eta parte hartzailea: bide eta proposamenak Euskal Herrian ikastaroan parte hartu zuen Joxemi Zumalabe Fundazioak. Bertan, Maider Sagredok, Emaùseko Gizarte teknikariak, azaldu zigun boterea eta beldurra izaten direla dinamika zailenak antzematen. Bat zatozte? Bai, ados gaude. Zapalkuntza ez da soilik estutzen gaituen zerbait, baizik eta askotan gure jarrera, harremanak eta bizitzeko moduen bitartez birsortzen dugun zeozer. Zentzu horretan, gure portaeren ondorioak kontzienteki aztertzeari eta autokontzientzia garatzeari oso garrantzitsua deritzogu. Bestela, bitartekorik ipini ezean hegemonikoa dena berrelikatzen baitugu, zapalduak izateaz gain, gu geu zapaltzaileak bilakatuz.Hau da, oso argi dugu zapalduak izan gaitezkeela hainbat une eta gunetan baina zailago egiten zaigu gure burua zapaltzaile moduan ikustea.

Ikastaroan parte hartuko duzuenek militantzian izan dituzuen bizipen gozo eta gaziak hartuko dituzue ardatz. Pentsatzen dut 201516 ikasturtean Joxemi Zumalabek antolatutako Bor Bor (K) ikastaroan jasotako hainbat ikaspen ere ekarriko dituzuela, ezta? Ikasturte honetako Bor Bor (K) ikastaroan besteak beste, kolektiboen barne egitura eta funtzionamenduaz luze eta zabal hitz egiteko aukera izan dugu. Eta zentzu horretan, barne botere ezberdinkeriak sortzen dituzten faktoreak identifikatzea eta berauek lantzeko mekanismoak kolektiboki pentsatzea herri mugimenduok parean dugun erronketako bat dela azpimarra dezakegu. Gainera, ezberdinkeriak sortzen dituzten faktoreak identifikatzerako orduan, sexu-genero sistemak sortzen dituztenak, beste faktore guztietan ere eragina dutela ezin dezakegu ahaztu. Adibide bat jartzearren, pertsona migratuek orokorrean mugimenduetan parte hartzeko oztopoak izaten badituzte, emakume migratuek oraindik eta oztopo gehiago izaten dituztela nabarmentzeko kontua dela iruditzen zaigu.Horrez gain, taldeetan erreparatu beharreko hiru dimentsiotan jarri dugu arreta. Kidea, Taldea eta Proiektu Politikoari erreparatzea eta hiruen beharrak identifikatzea eta berauek zaintzeko adostasunak garatzea ezinbesteko ariketa eta erronka kolektiboa dela esango genuke ere.

Eta nolakoa da militantzia feminista? Militantzia feministaren nolakotasunaz hitz egiteko azken hamarkadetan emakume feministen kolektiboek garatutakoari erreparatzea ezinbestekoa dugu. Ekarpen horiek bestelako kolektiboetan gorpuztu nahi baditugu, gure militantzia feminista bilakatzeko ahalegina eginez, gure genero identitateek militantzian dituzten eraginak identifikatu eta eraldatzen saiatu beharko ginateke. Hots, egungo eredua egunerokotasunean iraultzen ahalegintzea, gure arteko botere harremanak bereziki gizon eta emakumeen artekoak ukatu beharrean, harreman horiek ikustarazi eta horiek transformatzeko bitarteko praktikoak martxan jarri behar ditugu. Erasoen gaiari ere heldu beharko genioke, gure baitan ere jazarpenak eta erasoak gertatzen direla oso presente izan eta horiek ekidin eta ikustaraztearen aldeko apustua irmoa egin. Dena dela, hauxe dugu hain zuzen ere guztion artean erantzun beharreko galdera eta eraiki behar dugun mugimendua. Formula magikorik balego, zertarako ikastaroa?

Mikel Ayestaran: “GIS teknologia lurraldearen gaineko edozein gaietan erabili daiteke”

Lurraldea ulertu eta aztertzeko beste modu bat. GIS librea eta Geoprozesamendua (QGIS) on-line ikastaroa antolatu du UEUk aurtengo udazkenean. Mikel Ayestaran,  ikastaroaren arduradunak, formazio honi buruzko argibideak eman dizkigu. Matrikulazioa zabalik dago.

12923808694_4a199153af_nZer da GIS librea? GIS teknologia, datuak lurraldearen gainean adierazi eta aztertzeko teknologia da. Teknologia honen bidez, datu alfanumerikoak (taulak) lurraldearen gainean adierazten dira eta azterketarako beste dimentsio bat hartzen dute. Orain gutxi arte, lizentziadun GIS softwareak ziren nagusi baina beste alorretan bezala, GIS-ean ere software librearen aldeko mugimenduak izan duen garapen ikusgarria medio, edonorentzat daude eskuragarri gaur egun aplikazio hauek.

UEUn gaiari buruzko hiru ikastaro eman dituzue. GIS-a gizartea eta ekonomia aztertzeko tresna bezala erabili zenuten aurrekoetan; oraingoan, honekin egin daitezkeen eragiketak egingo dituzue. Adibidez? Aurreko ikastaroetan, gizartea eta ekonomiarekin lotutako datuak aztertu genituen GIS-aren bidez. Oraingoan, ikastaroa haietan ikasleek iradoki zigutenari kasu eginez, alor teknikoan sakonduko dugu. Zehazki esanda, geoprozesamendu bektorialen sakonduko dugu. Honekin, lurraldearen gaineko azterketak burutuko ditugu. Partzela bateko zein azalera hartzen duen errepide baten influentzia eremuak edo fenomeno zehatz baten kontzentrazioak bero mapen bidez.

Lurraldearen gaineko gurutzaketak, distantzia matrizeak eta bero mapak dira gizartea eta ekonomia ikertzeko aplikazio honen bidez egin daitezkeen azterketetako batzuk. Zertan datza? Aipatu behar da, GIS teknologia ez dagoela ekonomia eta gizartearen azterketara mugatuta. Lurraldearen gaineko edozein gaietan erabiltzen da: hala nola, lurralde antolamendua, ingurumena edo udaletako zerbitzuen katalogazio eta kudeaketan. Aipatzen diren eragiketekin, zerbitzu zehatz batera udalerrian egon daitezkeen distantziak (distantzia matrizeak), natur parke batek hartzen dituen partzelak eta hauen azalera (lurraldearen gaineko gurutzaketak) edo fenomeno zehatz baten kontzentrazioak neurtu eta adierazi ditzakegu (bero mapak).

Zer nolako azterketak egiteko baliatzen ari zarete aplikazioa azken urteotan Gaindegian? Zergatik? GAINDEGIAk hasieratik eduki zuen gizartea eta ekonomiari lotutako datuak lurraldearen gainean adierazteko asmo eta beharra. Honekin, Euskal Herrian bertan dauden desoreka ezberdinak modu argi eta erraz batean adierazteko bidea aurkitu zuen. Bide honetan, teknologiak izan duen garapenarekin, udalerrietako huste arriskua eta antzeko gaiak lantzera iritsi da. Honetarako, udalerri bakoitzak oinarrizko zerbitzuetara duen distantzia kontuan hartzeaz gain, bere jaiotza prospektibak edo zahartze indizea ere kontuan hartzen dira. Ikusten den bezala, datu estatistiko hutsez gain, lurraldearen gainean burututako kalkuluek azterketa sakonagoak egiteko aukera ematen digute.

Eztizen Miranda: “Hurbileko oroimena eskuratzeak duen garrantzia azpimarratzea eta gogoeta sustatzea da asmoa”

Azpeitiko Udalarekin sinatutako hitzarmenaren barruan Euskal Herriko oroimen historikoa ikastaroa antolatu du UEUk azarorako. Eztizen Miranda da ikastaroko arduraduna.

eztizenOinarri teorikoak lantzeaz gain, Euskal Herriko une historikoak aztertuko dituzue, garaiko euskarazko prentsaren bidez. Komunikabideek egiten duten historiaren kontakizunak ekarpen berezia egiten die bestelako kontakizunei, ezta? Zeri begiratuko diozue medio hauen aleetan? Egunkariak testuinguru politiko-sozialaren lekukoak dira. Horregatik, 1936ko estatu-kolpearen aurreko eta osteko egunkarien diskurtsoari arreta berezia eskainiko diogu orduko gizarteak jasotzen zituen mezuak ulertu eta aztertu ahal izateko.·

Erdaretan idatzitako hainbat egunkarik euskarazkoek baino eragin handiagoa izan zuten garai hartan (ere) Euskal Herrian. Zergatik egin duzu soilik euskarazko prentsa aztertzeko hautua? Erdarazko testuak aztertu daitezke, kasu honetan, berriz, euskarazko prentsak ze nolako diskurtsoak garatu dituen aztertu nahi izan dugu. Azken batean, gogoratu behar dugu estatu-kolpearen ostean asko izan zirela zentsuratutako egunkariak, haien artean euskaldunak, baina horrek ez du esan nahi euskarazko prentsarik ez zegoenik, horregatik garrantzia eskaini nahi izan diogu baita euskal prentsari ere.·

Dokumental eta komikien bidezko testigantzak ere aztertuko dituzue. UEUko Kartzela eta Euskal Gatazka birpentsatzen. Subjektu feminista baten norabidean ikastaroan, Arantza Santestebanek azaldu zuen emakumeek hitza hartzen dutenean pitzadurak agertzen zaizkiola kontakizun ofizialari. Memoria historikoari eta giza eskubideei lotutako lanak zuzendu izan dituzu zuk. Nolako testigantzak bilatzen dituzu? Bat zatoz Santestebanen iritziarekin? Emakumezkoen testigantzak, zorionez, gero eta indar handiagoa du, eta ezinbestekoa da bide horretatik jarraitzea historiari buruzko irudi zintzoagoa lortzeko. Oroimen historikoa eta giza eskubideei buruzko lanetan emakumezkoaren ahotsa, askotan, itzalean geratu da, emakumezkoek, askotan, itzalean egin zutelako lan. 1936ko gerraren kasuan, adibidez, emakumezko milizianoa aipatu da behin baino gehiagotan, baina oso garrantzitsua izan zen etxean geratu zen ama, alaba, emaztea... gizonezkoa falta zenean familia aurrera atera zuen emakumea, herria berriro eraiki zuena, etxean eta etxetik kanpo lan egiten zuena belaunaldi gazteari etorkizuna eskaini ahal izateko, euskara gorde zuena eta ikastolak sortu euskal hezkuntzari eta kulturari bidea egiteko... Horiek dira bilatzen ditugun testigantzak (beste askorekin batera, noski). Santestebanen iritziarekin bat egiten dut, guztiz. Kontakizun ofiziala, gehienetan, maskulinoa da, baina gizonezko horiekin guztiekin batera emakumezkoak ere bazeuden, eta ez zeuden gizonezkoaren atzean, alboan baizik.·

Justizia trantsizionala ere izango duzue hizpide. Euskal Herriko oroimen historikoa nazioarteko prozesuen testuinguruan ulertzen saiatuko zarete. Aztertuko dituzuen prozesuetan emandako zein faktore ditugu faltan Euskal Herrian? Egia, Justizia eta Erreparazioa dira justizia trantsizionalaren oinarriak eta Euskal Herrian justizia trantsizionala lortzeko bide luzea geratzen bada ere, bidean gaudela pentsatzen dut. Espainiar estatuko beste hainbat lurraldetan gertatzen ez den bezala, Euskal Herrian diru laguntzak eta bestelako politikak mantendu egin dira urte hauetan guztietan zehar eta horrek indusketekin eta ikerketekin jarraitzeko aukera eskaini dio gizarteari. Areago, gizarte mugimenduek ezinbesteko lana egin dute eta egiten ari dira oroimen historikoaren eskuratze prozesuan, batez ere Egiaren bilaketan, eta horrek justizia eta erreparazioa lortzeko itxaropena eskaintzen du. Zein faktore ditugun faltan? Erakunde guztien inplikazioa behar dugu, milaka dira desagertutako pertsonak, eta pertsona horiek guztiek senitartekoak dituzte. Zer gertatu zen haiekin guztiekin? Non daude? Askotan egiaren topaketa bera justizia eta erreparazioa ere bada, baina horretarako gizartearen eta erakundeen inplikazioa behar dugu. Hala eta guztiz ere, lan handia geratu arren, bidean gaude. Egia bilatzen jarraitu behar dugu, eta horrela justizia eta erreparazioa ere lortuko dugu.

UEUn orain arte emandako ikastaroekin alderatuta zertan izango da desberdina Azpeitiko ikastaroa?
Aranzadik argitaratu zuen Javi Bucesen Azpeitiari buruzko ikerketa jarriko dut ikasleen eskutan, eta ikastaroan zehar hari buruzko gogoetak bultzatzea da asmoa. Elkarrizketen azterketak ere baditugu ikastaroaren ariketen artean, eta liburuan agertzen diren horiekin konparatzea da ideietako bat. Bestela esanda, nire asmoa da hurbileko oroimena eskuratzeak duen garrantzia azpimarratzea eta horri buruzko gogoeta sustatzea, ahaztu barik tokian tokiko oroimen hori Euskal Herrira, Espainiar Estatura eta mundura ere zabaltzen den oroimena dela. Beste alde batetik, hasita dagoen ikerketa horri jarraipena emateko aukera ere eskaini nahi dut. Bucesen ikerketa 1945ean amaitzen da, baina ondo dakigu diktadura eta errepresioa ez zirela orduan bukatu eta, beraz, azkeneko proiektua ondorengo urteei begira egin dezaten da nire asmoa.

Gartxot Renteria eta Julen Zaballa: “Bideo-jokoetan euskara normaltasunez erabiltzetik urrun gaude”

UEUk Videogametik bideo-jokora: bideo-jokoak euskarara ekartzen ikastaroa antolatu du udazken honetan Eibarren. Gartxot Renteria eta Julen Zaballari, ikastaroko arduradunei galdera batzuk egin dizkiegu gaian sakontzeko asmoz. Matrikula zabalik dago.

internet01Zein da euskarazko bideo-jokoen merkatuaren egoera?
Euskarazko bideo-jokoen merkatua bizirik dago baina, gaztelaniaz edota ingelesez argitaratzen direnekin alderatuta, oso merkatu txikia da. Dena dela, produktu horien eskaria dago, eta urtero euskara hutsean sortutako bospasei bideo-joko aurkezten dira. Ekoizpen xumeak izaten dira, batez ere sakelako telefonoentzat, tabletentzat eta ordenagailuentzat eginak.

Zein bilakaera izan dute euskal bideo-jokoek? Lehenengo euskal bideo-jokoak Sopelako Joseba Epalza programatzailearen eskutik etorri ziren, 1985ean. ZX Spectrum 48K antzinako ordenagailurako bideo-jokoak izan ziren.Hamabost urte iragan behar izan ziren euskara hutsean egindako lehen bideo-jokoa ikusi ahal izateko. Hori 2000. urtean jazo zen, bideo-jokoak Estropadak zuen izenez, eta Errenterian zegoen 3DNews TV enpresak egin zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Sailak babestuta.

Zein zailtasun eta arazo sortzen dira bideo-jokoak euskaratzean? Bideo-jokoaren sortze-prozesua hasieratik euskaraz egingo bagenu, ez genuke inolako zailtasunik izango. Baina itzultzeak arazoa dakar, beraz, onena litzateke egokitzea edo moldaketa egitea. Lehenik eta behin, itzulpen zuzenak alde batera utzi behar dira, normalean, ulergarritasuna eta naturaltasuna galtzen baitira. Testu originala eta bideo-jokoaren nondik norakoak ezagutzea abiapunturik onena izaten da.Euskaratzerako orduan, kontuan izan behar da esaldien luzera. Ez da komenigarria testu luzeak egitea, ezta motzegiak ere. Argi dago horrek zailtasunak sortzen dituela, eta prozesuan ulergarritasuna galduko den beldurra dago beti. Horri aurre egiteko, itzultzaileek sortzeko gaitasuna izan behar dute.

Zein berezitasun ditu bideo-jokoen itzulpenak? Beste produktu kulturalen itzulpenekin alderatuta, lan egiteko era oso antzekoa da. Itzultzaileek, bai bakarka zein taldeka, ez dute programa informatiko arrarorik erabili behar testuak moldatzeko, Word edo Excel softwareekin nahikoa baita.

Nola ikusten duzu etorkizuna alor honetan? Gaur egun, euskaraz egindako bideo-jokoen eskaria dago, eta pixkanaka-pixkanaka gorantz doa, batez ere, software didaktikoen artean. Hala ere, bideo-jokoetan euskara normaltasunez erabiltzetik urrun gaude. Horrek ez du esan nahi produktu horiek euskaratzen jarraitzeari utzi behar zaiola. Nahita nahiez, euskarak bideo-jokoetan egon behar du, hizkuntza kultura baita eta, iritzi horri helduta, alor horretan lanean jarraituko beharko dugu.

Zientzia-gaiak euskaraz dibulgatzen tailerra Gasteizen.

Ikerkuntzan egindako lana gizarteratzea behar-beharrezkoa da eta, zorionez, azken urteetan euskarazko dibulgazioan lan handia egin da. Lortutako hauspo hori mantentzeko eta bultzatzen jarraitzeko asmoz, tailer honetan ikertzaileentzat eskuragarri dauden baliabide ezberdinak (komunikabideak, on-line plataformak, sare sozialak,…) aurkeztuko dira. Era berean, horiek erabilita norberak egiten duen ikerkuntza edo bestelako zientzia-gaiak gizarteari modu eraginkorrean helearazteko gomendioak emango dira. Tailerraren helburua, hortaz, zientzia-dibulgatzaile lanetan hasi nahi dutenei baliabideak eskaintzea da.

 • Hizlariak: Josu Lopez-Gazpio eta Koldo Garcia Etxebarria, UPV/EHUko ikerlariak eta dibulgatzaileak. UEUkideak.
 • Non: Gasteiz, UPV/EHUko Arabako Campusean. Elurreta eraikinean, I4 gelan.
 • Noiz: Maiatzak 6 (10:00 – 14:00)
 • Nori zuzendua: UPV/EHUko ikertzaile, irakasle eta ikasleak.
 • Izen ematea irekita maiatzaren 4a arte. Izena emateko HEMEN.

UEU eta UPV/EHUren Arabako Campuseko Euskara Zuzendaritzaren artean elkarlanean antolatutako tailerra da eta  EHUskARABANda programaren barne eskaintzen da.

Informazio gehiago:

Ainhoa Latatu

943 82 14 26

a.latatu@ueu.eus

.

Argazkigintza dokumentala ikastaroa Gasteizen.

UEU eta Oihaneder Euskararen Etxearen arteko elkarlanetik ikastaro sorta bat eskainiko da 2015ean zehar Gasteizen. Ikastaro sorta horretako lehenari buruzko informazioa zabaltzen dugu gaur, izen ematea irekita!

HOR_KOL_moldatua

 

 

 

.

Argazkigintza dokumentala.

 • Irakaslea: Jesus Mari Arruabarrena, argazkilaria eta irakaslea.
 • Iraupena: 12 ordu
 • Ordutegia: 18:00-20:00
 • Datak: otsailak 17, 24 eta martxoak 3, 10, 17 eta 24 (astearteak)
 • Tokia: Oihaneder Euskararen Etxean (Fray Zacarias Martinez kalea 2)
 • Izena emateko: UEUren web gunetik
 • Izen ematea irekita, otsailaren 6a arte.

Informazio osagarria: ikusi ikastaro honen aurreko saio baten ikasleek egindako lanak.

Eskuratu hemen ikastaroaren kartela.

Argazkigintza dokumentala_kartela

Informazio gehiago:

Irati Iciar

943 82 14 26

i.iciar@ueu.eus

.

Haur psikologia ikastaro homologatua Iruñean.

Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak homologatutako ikastaro bat eskaintzen du apirilean UEUk, izen ematea irekita dago eta plazak mugatuak dira. Hona informazio guztia:

Ikastaroa: Haur psikologia: gaurko haurrak, etorkizuneko helduak.

 • Irakaslea: Ane Ablanedo, Bigarren Hezkuntzako irakaslea, Psikoterapian aditua.
 • Datak: 2013ko apirilak 16, 23, 30 eta maiatzak 7 (astearteak).
 • Ordutegia: 17:00-20:30
 • Iraupena: 20 ordu (14 aurrez aurrekoak eta 6 ordutako lan pertsonala)
 • Tokia: Iruñean, Euskokultur Mintegian (Baratzeetako zeharkalea 2)

Homologazioari esker, irakasleek meritu moduan aurkeztu ahal izango dute ikastaro honen ziurtagiria. Horretarako, Hezkuntza Departamentuak zehaztutako irizpideak jarraituko dira:

 • Asistentzia: aurrez aurreko saioen %80 egin behar dira.
 • Lan pertsonala: lana aurkeztu eta irakaslearen balorazio positiboa kontutan hartuko da.
 • Ikastaroan bertan banatutako fitxa betetzea.

Izen ematea irekita dago, apirilaren 14a arte.

Izen ematea web gunetik: Haur psikologia ikastaroa.

Informazio gehiago:

Irati Iciar

948 36 25 63

nafarroa@ueu.org

 

Koldo Callado: “Desberdintzen jakin behar dugu kontsumo ludikoa eta landareetatik atera daitezkeen abantailak”

Urtero UEUk antolatzen dituen Udako Ikastaroak hasi dira gaur. 9 ikastaro ospatuko dira lau egun hauetan zehar Eibarreko Markeskoa Jauregian. Horien artean “Kannabisa: eraginak osasunean eta erabilera terapeutikoak” aurkitzen da. Koldo Callado Hernando, medikuntzan doktorea, EHUko farmakologia irakaslea, ikertzailea eta UEUko kidea izateaz gain, ikastaroa emateaz arduratzen den irakaslea da.

Kannabisa guztiok ezagutzen dugun hitza da baina ere tabu bilakatutako kontzeptua. Gizartean gehien kontsumitzen den drogen artean aurkitzen da. Baina bi kontsumo mota ditu: ludikoa eta terapeutikoa. Landare honen osagai psikoaktiboak eragin dute bere kontsumoa debekatuta egotea hainbat herrialdeetan. Aldiz eragin terapeutikoak ere frogatu dira. Mediku bezala, zein da zure iritsia honen inguruan?
Ezin gara muturretara jausi. Ezberdindu behar da kontsumo ludikoa eta landare edo landareen osagai desberdinak dituzten gaitasun medikoak. Gure helburua ikerlari bezala, landareetatik osagai desberdinak ezberdindu, isolatu eta jakitea hauetako bakoitzak zein eragin terapeutiko izan dezake. Etorkizunean xedea izan liteke terapeutikoki porrua ez erretzea, eta landarearen osagaiak medikamentu bezala kontsumitzea.

Estatu espainiarrean legeak kalamuaren kontsumoa onartzen du elkarte berezi batzuen barruko kidea izanda. Elkarte horiek arau batzuen pean daude eta produktu honen gaineko kontsumoa kontrolatzen dute. Hala ere, kontrajarria da lege honen aplikazioa. Zer uste duzu honen inguruan? Helduko da momentu bat non bere kontsumoa guztiz onartuta egongo da? hala kontrakoa gertatuko da eta guztiz debekatuko da?
Momentu honetan Gasteizko parlamentuan jadanik da ponentzia bat. Lege bat egiten ari dira gutxienez kontsumitzaileen klubak lege barruan egoteko, momentuz egoera alegalan daudelako. Kontsumoa, printzipioz, ez da ilegala  baina ezin dute beraiek landatu ez dute kannabisa erabili. Nik uste dut helduko dela momentu bat non kontsumoa normalizatu beharko da, eta gizartean onartuta badago eta pertsona bat kontsumitzea erabakitzen badu, tabakoarekin gertatzen den gauza bera emango dela.

Kannabisa bai kannabisa ez. Bi teorien azalpena eztabaida soziala eragin dute. Alde batetik, droga bezala ikusten dutenak daude eta bestetik, osasun arazo batzuk arintzeko farmako gisa ikusten dutenak. Eztabaida ikastaroan ukituko den gaia izango da. Ikastaro bukaeran lortuko dute ikasleek teoria baten gainerapena frogatzea?
Honen gaineko iritsia nahiko pertsonala da. Gure helburua ikastaroan ikasleei ebidentziak erakustea da. Zer nolako eraginak duen kannabisaren osagai desberdinak, landarea hartzea, erretzea… eta noraino landarearen osagai batzuk eragin terapeutikoak dituztela. Aldi berean, erakutsi landarearen osagaiak erabilgarriak izan daitezkeela orain eta etorkizunean zenbait  gaixotasun tratatzeko. Gu ikerlari bezala, zientzialari bezala, ezberdindu behar dugu bakoitzak egiten duena. Alde batetik “kontsumo ludiko” bezala definitzen dena eta beste aldetik, guretzat interesgarria izan daitekeen landarearen osagaien ikuspuntu medikoa.

Landarea kontsumitzeko bidea erretzea da. Baina porruen kontsumoa sozialki gaizki ikusita dago. Ba al dago beste biderik landare honen ezaugarri terapeutikoen onurak jasotzeko porruak erre gabe?
Erretzeaz gain hainbat lekuetan nebulizadore bezala hartzen da arnas bidez. Horrez gain, kannabisa daukaten gozokiak, pastelak, galletak, olioa… egiten da. Kontsumitzeko era desberdinak daude. Hala ere ni mediku bezala eta farmakologia irakaslea bezala, azpimarratuko nuke helburua ez litzatekeela izango landarea kontsumitzea terapeutiko bezala, baizik eta landare horretatik ateratako medikamentuak kontsumitzea beste medikamentuak kontsumitzen diren bezala. Gaur egun adibidez, morfina erabili behar bada morfina komertziala erabiltzen da, eta ez zaie gaixoei opioaren mitxoleta erretzea eskatzen.

Edo porruen kontsumoa bigarren maila batean dagoen zerbait da eta berez gaizki ikusten dena kalamua bera kontsumitzea da?
Eztabaida debekuaren inguruan ematen dena da. Batzuentzat kalamua droga bat da, droga arriskutsua eta ez dute harago ikusi nahi. Orduan, berez edozein eztabaida, edozein ikerketa landarearekin lotuta dagoena, drogatzat hartzen dute eta horretara mugatzen dira. Baina guk desberdintzen jakin behar dugu kontsumo ludikoa eta landareetatik atera daitezkeen abantailak.

Esan bezala, ikastaro honen helburua eragin fisiologikoak azaltzea eta erabilpen terapeutikoak aztertzea da. Beraz, nori zuzenduta dagoela uste duzu?
Kannabisaren inguruan interesa duten pertsona oro; kannabis elkarteetan lan egiten duten pertsonak, kontsumitzaileak, osasun profesionalak… orokorrean kannabisarekin kontaktua duen edonork.

Ikastaro mota honen bidez, lehen aipatutako eztabaida konpontzen edo erantzun bat ematen lagunduko duela uste duzu? Zure ustez zein da kalamuaren etorkizuna gure gizartean?
Helburua ikastaroaren bukaeran ikasle guztiek ahal beste informazio zehatza, zientifikoa eta objektiboa izatea da. Ondoren, beraiek informazio guztia jaso eta gero, euren iritsi propioak garatu ahal izateko.
Nire ustez, helduak garen heinean, erretzaileak kalamua erre nahi duen hala ez erabakitzeko eskubidea izan behar du. Bestetik, garatuko dira landareen osagaietatik medikamentu bezala erabiliko diren produktuak.

2010/2011 ikasturterako proposamenen deialdia

 Hasi gara jada 2010-2011 ikasturtea antolatzen.

Ikasturtero gure erronka da gizarteko eragile ezberdinei gauza berriak eta interesgarriak eskaintzea, etengabeko prestakuntza sustatuz eta goi-mailako formazioaren beharra asetzeko helburuarekin.

Horretarako ezinbestekoa daukagu behar, proposamen eta ekarpenei irekita egotea., ahalik eta eskaintzarik osatuena eta egokiena egituratzeko.
           

Eta orain da buruan dituzun jarduera horiek proposatzeko garaia. Bi eratako proposamenak egin daitezke:

   1. Ikastaro, jardunaldi, mintegi… bat antolatu/eman nahi dut: ikastaro bat eman edo/eta antolatzeko prest zaude eta gurekin lan egin nahi duzula? Banaka edo taldean egin daiteke. Orain momentuz behar dugun gauza bakarra jardueraren izenburua, helburuak, ordu kopurua eta proposatzen den tokia da. Antolaketa guztia gidatua da, guk lagunduko dizugu zure ideia gauzatzen.

   2. Ikastaroetarako gaiak: Ez duzu ikastaroa antolatu/eman nahi, alderantziz, gustura jasoko zenuke X gairen inguruko ikastaro bat, edo lanerako beharko zenuke X programan trebatu, edo ikastaro/gai interesgarri baten berri izan duzu eta UEUk eskaini dezakeela uste duzu… Bidali zure proposamen eta ideiak nahi beste, pozik jasoko ditugu!

Proposamen guztiak aztertuko ditugu eta erantzun bat jasoko duzue.
Jardueretarako ideia eta proposamenak bidaltzeko epea maiatzaren 20ra arte dago irekita.

Informazioa: Irati Iciar (ikastaroak@ueu.org)

Ipar Euskal Herriko udazkeneko ikastaro eskaintza

UEUk Biarritzeko Herriko Etxearekin elkarlanean Atabal zentroan ikastaroak antolatu ditu.
Hauek dira urria-abendua tartean eskainiko direnak:

Izena emateko epea irekita. Eman izena UEUren gunean.
Informazio gehiago:
Joseba Manterola
iparraldea@ueu.org
(0033) 0559 25 60 56

Ikusi informazio gehiago ondoko helbideotan: