NAFARROA EZ DA EUSKADI

Pruden Gartzia, 2019ko urtarrila Dronda, Javier, Con Cristo o contra Cristo: religión y movilización antirrepublicana en Navarra (1931-1936), Tafalla: Txalaparta, 2013, 424 or. I Bai, (...)