Bankugintza eta diruaren gaineko kontrola

Albistea: Time to Jail the Bankers and Take Back Control over Money1.

Bi erantzun desberdin 2008ko finantza krisiari:

(a) Islandiak eman zuena2, non afera konpondu zen; eta

(b) AEBk emandakoa3, non aferak bere horretan segitzen du4.

AEB-ko Billl Black-ek eta Randall Wray-k afera horretaz hitz egiten dute5 irratian:

  1. Black-ek hurrengo finantza krisiaren ondorioak leuntzeko, Wall Street-en gainean jarri nahi duten lege arauaren programa6 aipatuz, eta

  2. Wray-k gaur egungo finantza sistemari egonkortasun handiago eman ahalko dizkioten aukerak aipatuz.

Gogoratu, besteak beste, ondoko lanak:

Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (1)

Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (2)

Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (3)

Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (4)

Baita ondoko hauek ere:

DTM-koek politika egiten dute (1)

DTM-koek politika egiten dute (2)

DTM-koek politika egiten dute (eta 3)


1 Ikus http://clearingthefogradio.org/monday-feb-8-time-to-jail-the-bankers-and-take-back-control-over-money/.

2 Ingelesez: “Iceland let the big banks fail, nationalized them and prosecuted the bankers, sending 26 of the bank executives to jail for fraud and market manipulation.”

3 Ingelesez: “In the US, no high level bankers were prosecuted and the big banks were bailed out (…) which bought bad debt burdening the big banks.

4 Ingelesez: “The weak response in the US means that fraud and corruption by big finance continue and we are facing an unstable market which many people predict will crash again within the year.“

6 Ikus The Bank Whistleblowers United – Who are We, and Why are We Trying to Help Implement Real Banking Reform?: http://neweconomicperspectives.org/2016/01/bank-whistleblowers-united-trying-help-implement-real-banking-reform.html.