Ekonomiari buruzko gogorapen (eta gogoeta) batzuk

(Joseba Bilboko Ingeniarien Goi Eskola Teknikoan, 1982an, bere doktorego tesiaren defentsan)

Gaingiroki bada ere…

(i) 1960ko hamarkadan:

(a) Ikasketak, Bilboko Ingeniarien Goi Eskola Teknikoa, 1966ko Bandas enpresako greba…

(b) Irakurketak:

Marx-en Lan alokatua eta kapitala: Alokairua prezioa eta irabazia

Geroago marxista libertarioak (K. Korsch, P. Mattick, A. Pannekoek,…) eta langileen autogestioa aldarrikatzen zutenak (A. Gorz tartean) nituen gogoko.

Hamarkada honetan dena bide zegoen eskura. Gainera, 1968an Berkeley eta Parisko erreboltak azaldu ziren. Eta horrekin batera, autogestioa eguneroko bizitzan (Henry Lefebvre) eta situazionistak (Guy Debord eta berorren kideak).

(ii) 1970eko hamarkadan:

Argitaratzen hastea:

Anaitasuna-n, 1972-73-75 (http://es.scribd.com/doc/57138679/ANAITASUNA-1972-1973-eta-1975).

Neurri-n, 1970eko hamarkadaren hasieran (hainbat lan, bat aipatzearren: Euskaldun den poeta bati, in http://www.scribd.com/doc/57188202/Gabriel-Aresti-remembrance)

(iii) Industria ingeniaritzatik ekonomia arlora, tartean doktorego tesia

(c) Industriatik kanporatua ordu estrak ez egiteagatik:

Periko

(d) Tesia:

Ekonomia izan da aspalditik ikertutako arloa.

Bilboko Ingeniarien Goi Eskola Teknikoan 1982an aurkezturiko tesian jadanik garapenaren inguruan egondako zenbait eztabaida ekonomiko, ekologiko eta politiko ukitu nituen:

T. W. Adorno, K. Axelos, M. Bosquet (A. Gorz), C. Castoriadis, B. Commoner, J. Habermans, I. Illch, H. Lefevre, H. Marcuse, E. J. Mishan, eta abar luzetxoa.

Aurretik oso ezagunak nituen ekonomian autore batzuek emandako hainbat ekarpen:

P. M. Sweezy eta P. Baran, A. Emmanuel, S. Amin, Ch. Bettelheim, A. G. Frank, E. Mandel, N. Poulantzas,…

Eta bereziki nolabaiteko marxismo libertarioa bultzatu nahi zutenen lanak:

K. Korch, P. Mattick, A. Pannekoek, …

(e) Ekonomia arloan, Montrealen hasitako bidea…

Ikus Zenbait mugarri

1980ko hamarkadan, Montrealen: J. M. Galbraith, S. Bowles, …

1990eko hamarkadan, Alemaniako Harresia bota eta gerokoak: A. Nove, T. Negri, G. Deleuze, B. Schmitt, …

2000ko hamarkadaren hasieran: M. Hudson, G. Gardiner, G. Tomasson, R. Werner gehi R. Wray, S. Bell/Kelton, …

(iv) Diru Teoria Modernoa:

2000ko hamarkadan, M. Hudson eta gerokoak: R. Wray, S. Kelton gehi B. Mitchell, W. Mosler, P. Tcherneva, …

(v) Atzera begira aurrera joateko:

Gogoratu: Marx eta DTM, eta bertan iruzkinetan aipatutako Wray eta Mitchell-en lanak:

(f) Randall Wray-ren Theories of Value and the Monetary Theory of Production1

(g) Bill Mitchell-en We need to read Karl Marx2

(h) Oraintsu plazaratutakoa:

Marx irakurri behar dugu, agian gaur egungo krisia ulertzen laguntzeko.

(vi) Funtsezko mezua:

Hasieratik gaur arte, funtsean hauxe da mezua:

Kapitalak ez du inoiz maite enplegu osoa. Marx-ek bazekien hori. Klase-borrokak zutik dirau3

3 Ingelesez: In Marx irakurri behar dugu:“Capital has never like full employment. Marx knew that. The last thirty years or so has seen the gains made by workers and their unions over a century of struggle eroded away by the relentless attack on their rights and conditions. The class struggle is alive and dominant this crisis.