Italia eta Euskal Herria

Italia estatu bat da. EH ez, malgrè eux[1]

Italian DTMko kide asko egon dira (W. Mosler, S. Kelton…) blog honetan (http://memmt.info/site/) ikus daitekeen moduan. Gainera Mosler economics, modern money theory for public purposes delakoan[2] aritzen dira. EHn ez, nahiz eta Molser prest egon EHra etortzeko.

Italian DTM zer den badakite (ikus http://memmt.info/site/ eta bideoak hemen: http://memmt.info/site/category/media/video/). EH ez, nahiz eta apurren bat egon bog honetan.

Italiarako, programa berezi bat planteatu dute Eurogunetik irteteko eta lehengo moneta, lira, berriz erabiltzeko (http://memmt.info/site/programma/). EHn ez, hemen ezerezean murgiltzen gara, ortodoxia hilgarrian, eta dirudienez oso pozik.

Italian segitzen dute DTMz eztabaidatzen, gainera lurralde desberdinetako taldeak daude (http://www.memmt.info/site/category/gruppiterritoriali/). EHn ez, hemen eztabaida ez da hasi ere ez, hemengo progre guztiek (irakasleak, politikariak, kazetariak, eta abar) den dena ezagutzen bide dute.

Italian heterodoxia, DTM batez ere. EH ez, hemen ortodoxia eta itsukeria.

Italian bai. EHn ez.

Eta, hala ere, Mosler-ek dioenez, Italiak amore eman du[3].

Izan ere, hona hemen albistea[4].

Hortaz? Hortaz, ekonomian eta bereziki finantza ekonomian, freelancer[5] izaten segituko dut.

Warren Mosler[6] dut gidari eta DTM-ko batzuk (onenak: R. Wray, S. Kelton, B. Mitchell, …) laguntzaile.

 

[1] Eux hauexek dira: IX. mendean edo X. mendean edo XI. mendean edo XII. mendean edo hor nonbait geratu diren guztiak. Paradisuan bizi direnak. Mon dieu!

[2]  Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/04/07/mosler-ekonomia/.

[3]  Ikus  http://moslereconomics.com/2014/10/29/italy-surrenders/.

[4]  Ingelesez: “Reads like Renzi sold out to Brussels and the Italian exporters:

Italy Revises Budget to Avoid Clash With Brussels  (WSJ) Italy backed away from a clash with the European Commission over its 2015 budget on Monday by agreeing to use a €3.3 billion ($4.18 billion) reserve it had initially earmarked for tax cuts to reduce its deficit instead. The government of Prime Minister Matteo Renzi said it would now use the €3.3 billion of funds in reserve to help meet the EU budget requests. A further €1.2 billion from minor budget adjustments will also be redirected to satisfy Brussels. The funds will allow Italy to reduce its structural deficit by more than it had initially planned in its budget. Economy Minister Pier Carlo Padoan had already indicated that Italy could use the funds in reserve to address possible requests from the commission.”Amerikar bilioia = 109.

[5]  Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/06/01/freelancer-2/.

[6]  Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/04/13/warren-mosler/.

        

 

 

 

Gure Esku dago, zer? (13)

Badonk hamahiru…

A. Otegiri egindako elkarrizketa[1].

Aipuak:

i) “…bai Europan (Eskozia, Flandria…) eta bai estatu espainiarrean (Katalunia edo Euskal Herria), gero eta nabarmenagoa da independentismoak gehiengo sozial zabalak barnean biltzeko duen ahalmena.“

ii) “… euskal independentismoak, ondorioei begira dagoen bitartean, ez du martxan jarriko prozesu independentista...“

iii) “…agian garaia heldu zaigu pentsatzen hasteko askapen prozesua osorik eta bururaino estatuarekin inolako akordiorik gabe egin beharko dugula.“

iv) “… Katalunia hori erakusten ari zaigu.”

vii) “… norbaitek uste al du PP edo PSOEren gobernuek borondatea dutela espainiar herriarena soilik den burujabetza inorekin partekatzeko? Izan gaitezen errealistak: hemen alternatiba bakarra independentzia da.”

viii) “…Hutsak arestian aipatutakoak dira, hots, estrategia berriari iraganeko molde eta eskema politikoekin erantzuten jarraitzea, horrek duen potentzialtasuna asko mugatzen duelako.”

ix) “… garbi daukat frankismoan herritik sorturiko askapen proiektuak fase bat agortu duela. Beraz, orain, proiektu hori berriz herrira itzuli, eta, herriarekin batera, XXI. mende hasiera honetako testuinguruari erantzuteko proiektu independentista eta sozialista berritua amestu, eztabaidatu eta eraiki behar dugu.”

x) “…Orain dela gutxi, Eskoziak hori frogatu du —eta ezezkoak irabazi badu ere, ziur naiz pentsatzen dugun baino lehenago eskoziarren independentzia ikusiko dugula—. Estatu espainiarrean ere, bere berezitasun handiekin, martxan dago Kataluniako prozesu independentista. Nik halako prozesu baterako oinarrizkoak diren lanak dezente atzeratuak ikusten ditut Euskal Herrian, besteak beste oraino XXI. mendeko proiektu independentista eta ezkertiarra marraztu eta eraikitzeko eztabaida herritarra abian ez dagoelako.”

xi) “… Gurekin alderatuz, Kataluniak aipatutako eztabaida egin du. Ibilbide orri zehatza ere badu, eta, gainera, independentziaren Liburu Zuria ere egina dauka. Hori gutxi balitz bezala, milaka boluntario martxan dira etxez etxe independentziaren beharraz jendea konbentzitzeko. (…) prozesua bere jatorrian eta garapenean alderdien agendatik eskuratu eta herriari eman zaio…. Azkenean, prozesuaren protagonista bakarra herria da. Horrek ikasteko parada eman beharko liguke.”

xii) “… zergatik ez dago martxan Euskal Herrian Kataluniako prozesu independentista bera?…”

xiii) Gure Esku Dago joera… “… mobilizazioekin batera proposamen zehatzak egiteko tenorea ere heltzen ari da…”

xiv) “Burujabetzaren bideari ekitea, posible ez ezik, ezinbestekoa ere bada. Zergatik? Bai ondorioen alorrean eta bai alor politikoan irtenbideak behartzeko bide eraginkorrena eta, ziurrenik, bakarra izan daitekeelako. Beraz, gure estrategia orokorraren ardatza prozesu independentistan jarri behar da, eta ondorioen agenda hor kokatu.”

xv) “Oraingoz, Euskal Herria estatu bat izateko ez dago mahai gainean ez proposamen zehatzik —zer estatu mota?, zer eredu sozial?—, ez ibilbide orri zehatzik —zer denboratan?, zein subjektu?—.”

Lurraldetasuna[2]:

“… azken helburua garbia bada ere —zazpi lurraldez osaturiko Euskal Estatua—, kontuan izan behar dugu hori lortzeko hiru erabaki esparru errespetatu beharko ditugula: EAE/Nafarroa/Ipar Euskal Herria. Beraz, aipatu eztabaida nazional eta herritar horretan finkatu behar dena zera da —besteak beste—: egun izan badiren errealitate juridiko-politiko nahiz indar harreman ezberdinak kontuan hartuta, zein da azken helburu horretara heltzeko biderik eraginkorrena?

Ideia batzuk kontuan hartzeko izanen direlakoan, ea Arnaldo laster ikusiko dugun kalean.

 

[1]  Ikus http://www.berria.eus/albisteak/97061/estrategiaren_ardatza_prozesu_independentistan_jarri_behar_da_eta_ondorioen_agenda_hor_kokatu.htm

[2]  Ikus http://www.berria.eus/albisteak/97095/zazpi_herrialdeko_estatua_da_helburua_baina_hiru_erabaki_esparru_errespetatu_beharko_ditugu.htm.

Badaezpada ere, ikus ondoko lanak:

1998, Autodeterminazioa ‘revisited’, Herria2000Eliza, 157 zenb., 10-17 orr.

2013an: http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/euskal-herriko-konfederaziorantz.

 

Katalunia: azaroak 9 (j)

El cens del 9-N, força més de 5,4 milions de votants[1]

El Parlament Europeu de la Joventut reclama un procés d’adhesió a la UE especial per un estat català[2]

Elisenda Paluzie: ‘Si no hi ha negociació la situació d’Espanya serà terrible’[3]

El govern mantindrà el 9-N ‘perquè no es pot prohibir’[4]

 

[1]  Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216932/20141028/cens-9-n-forca-54-milions-votants.html.

[2]  Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4217149/20141028/parlament-europeu-joventut-reclama-proces-dadhesio-ue-especial-catala.html.

[3] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4217040/20141028/elisenda-paluzie-negociacio-situacio-despanya-terrible.html.

[4]  Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4217117/20141028/govern-mantindra-9-n-pot-prohibir.html.

Katalunia: azaroak 9 (i)

National Alliance for Self-Determination to work on making independence vote on November 9′s a success[1]

Aleix Sarri: ‘A l’estat espanyol ha esclatat una gran bombolla d’orgull’[2]

A Perpinyà i Andorra també es podrà votar el 9-N[3]

El govern espanyol inicia els tràmits per impugnar el nou 9-N[4]

El govern espanyol també vol tombar el nou 9-N al TC[5]

 

[1] Ikus http://english.vilaweb.cat/politics/national-alliance-for-self-determination-to-work-on-making-independence-vote-on-november-9s-a-success.

[2] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216863/20141027/aleix-sarri-lestat-espanyol-esclatat-gran-bombolla-dorgull.html.

[3] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216922/20141027/perpinya-andorra-podra-votar-9-n.html.

[4] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4217027/20141027/govern-espanyol-inicia-tramits-impugnar-9-n.html.

[5] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4217038/20141028/govern-espanyol-vol-tombar-9-n-tc.html.

Katalunia: azaroak 9 (h)

Barclays avisa que la independència de Catalunya és possible[1]

Sovereign implications of Catalonian independence[2]

Carolyn Leckie: ‘S’hauria d’amenaçar el govern espanyol amb l’expulsió de la UE’[3]

Carolyn Leckie: ‘The Spanish government should be threatened with expulsion from the EU’[4]

La reunió del Pacte Nacional pel Dret de Decidir, un pas més per a refer la unitat pel 9-N[5]

Letter from an international observer who will monitor the Catalan independence vote[6]

Mas: ‘Només té sentit avançar eleccions si són per fer el referèndum que no hem pogut fer’[7]

[1] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216625/20141024/barclays-avisa-independencia-catalunya-possible.html.

[2] Ikus http://www.vilaweb.cat/media/continguts/000/090/853/853.pdf.

[3] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216484/20141024/carolyn-leckie-shauria-damenacar-govern-espanyol-lexpulsio-ue.html.

[4] Ikus http://english.vilaweb.cat/politics/carolyn-leckie-the-spanish-government-should-be-threatened-with-expulsion-from-the-eu.

[5] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216506/20141024/reunio-pacte-nacional-dret-decidir-pas-refer-unitat-9-n.html.

[6]http://english.vilaweb.cat/politics/letter-from-an-international-observer-who-will-monitor-the-catalan-independence-vote.

[7] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216697/20141024/mas-nomes-sentit-avancar-eleccions-referendum-hem-pogut.html.

Warren Mosler-en liburua espainieraz

Albistea:

http://moslereconomics.com/2014/10/23/seven-deadly-innocent-frauds-of-economic-policy-translation-to-spanish/

Espainierazko bertsioa on line dago. Hona hemen linkak:

Forward by James Galbraith:

http://moslereconomics.com/wp-content/pdf/7DIF-spanish-James-Galbraith.pdf

Forward by Alejandro Nadal

http://moslereconomics.com/wp-content/pdf/7DIF-spanish-Alejandro-Nadal.pdf

Prologue

http://moslereconomics.com/wp-content/pdf/7DIF-spanish-prologue.pdf

7DIF

http://moslereconomics.com/wp-content/pdf/7DIF-spanish.pdf

Praise

http://moslereconomics.com/wp-content/pdf/7DIF-spanish-opinions.pdf

PS.

i)                 Jatorrizko bertsioa, ingelesez, 2010ean argitaratu zen. On line dago

http://moslereconomics.com/wp-content/powerpoints/7DIF.pdf

ii)                Euskarazko apurrak, 2010ean argitaratuak

a)      Zazpi gezur, politika ekonomikoan (1):

http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2010/09/02/zazpi-gezur-politika-ekonomikoan-1/

b)      Zazpi gezur, politika ekonomikoan (2):

http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2010/09/09/zazpi-gezur-politika-ekonomikoan-2/

iii)                Noizko euskarazko bertsio osoa?

Katalunia: azaroak 9 (g)

Decision on early elections is postponed until after November 9′s vote[1]

El 9-N: la clau de la participació[2]

Literatura ote?:

L’escriptor Jordi Puntí para els peus a Muñoz Molina sobre Catalunya al Financial Times[3]

i)                 Espainiar A. Muñoz Molina: Catalans have as much in common with the Spanish as with each other[4]

ii)                Katalunia: Colonialism, culture and the Catalan language[5]

iii)               Emotional partner’s plea to remember good times[6]

La Casa de la Generalitat de Perpinyà demana urnes per al 9-N[7]

 

[1] Ikus http://english.vilaweb.cat/politics/decision-on-early-elections-is-postponed-until-after-november-9s-vote.

[2] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216272/20141023/9-n-clau-participacio.html.

[3] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216411/20141023/lescriptor-jordi-punti-para-peus-munoz-molina-catalunya-financial-times.html.

[4] Ikus http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ed415604-52f7-11e4-9221-00144feab7de.html?siteedition=intl#axzz3GwxuzSFV.

[5] Ikus http://www.ft.com/intl/cms/s/0/129db10a-59fa-11e4-8771-00144feab7de.html#axzz3GwxuzSFV.

[6] Ikus http://www.ft.com/intl/cms/s/0/42ab52a6-5948-11e4-a33c-00144feab7de.html#axzz3GwxuzSFV.

[7] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216479/20141024/casa-generalitat-perpinya-demana-urnes-9-n.html.

Bankugintza: nolakoa?

Bankugintza: publikoa, pribatua, soziala, etikoa… Nolakoa?

Kutxabank gora eta behera, tokiko monetak, publikotasuna versus pribatutasuna (ikastoletan bezalaxe?), etika versus ekonomia…

Zertan datza porrusalda hori guztiori?

Zertan datza, hitz batez, bankugintza?

Demagogia erabat merkearen aurrean, ezjakintasun oso hedatuaren aitzinean, irakurleak, nahi izanez ero, badauka blog honetan, zer aukeratu eta ikasi.

Ikus dezagun.

Hasiera:

i)                 Bankugintza soziala:

Bankugintza ‘soziala‘, zer den eta zertan datzan[1].

ii)                Bankugintza berria:

Bankugintza berria, zertan datzan[2].

DTM eta bankugintza:

1)      Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (1)[3].

2)      Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (2)[4].

3)      Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (3)[5].

4)      Dirua, banku zentrala, altxor publikoa eta merkataritza bankuak DTM-ren arabera (4)[6].

DTM eta EHko aurrezki kutxak:

i)                 EHko aurrezki kutxak eta DTM[7].

ii)                Aurrezki kutxez (Iñakiren e-posta)[8].

Nahikoa?

Proposamena:

Prest nago EHko edozein tokitara joateko, Lanestosatik Barkoxeraino eta Ablitastik Bokaleraino, eta hor aipaturako guzti hori, eta pixka bat gehiago, esplikatzeko, edozeinekin eztabaidatzeko eta behar den beste denbora bertan emateko harik eta bankugintzaren muina eskuratu arte.

Sine qua non-eko baldintza: baldin eta ekonomia ikasi baduzue, edo eta ekonomiaz ‘aditua’ bazarete, ahantz, arren, jakiten bide duzuen guztia, eta ireki burmuina ideia berriei.

Baldintza teknikoa: aldez aurretik, hemen agertzen diren linkeei begirada bat ematea, jakin dezazuen nondik nora doan afera.

Zuen berrien zain,

Ez adiorik.

joseba (josebafelix@outlook.es)

(Zabaldu, mesedez.)

 

[1] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2010/02/21/bankuak-kontulari-sozialak/.

[2] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2012/08/16/bankugintza-berriaz-hitz-bi/ eta

http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/03/18/bankugintza-beharrezko-gogorapenak/.

[3] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/06/27/dirua-banku-zentrala-altxor-publikoa-eta-merkataritza-bankuak-dtm-ren-arabera-1/.

[4] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/06/28/dirua-banku-zentrala-altxor-publikoa-eta-merkataritza-bankuak-dtm-ren-arabera-2/.

[5] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/06/28/dirua-banku-zentrala-altxor-publikoa-eta-merkataritza-bankuak-dtm-ren-arabera-3/.

[6] Ikus

http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/07/10/dirua-banku-zentrala-altxor-publikoa-eta-merkataritza-bankuak-dtm-ren-arabera-4/.

[7] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/07/05/ehko-aurrezki-kutxak-eta-dtm/.

[8] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/07/20/aurrezki-kutxez-inaki-ren-e-posta/.

Katalunia: azaroak 9 (f)

Edward Hugh retreu a The Economist la cobertura esbiaixada del procés català[1]

Les urnes del 9-N arribaran a pràcticament tot Catalunya[2]

Al-Jazeera demana als catalans que expliquin la situació de l’independentisme[3]

Moody’s foresees a common pro-independence platform in early elections to be positive for Catalonia[4]

Guia per a votar el 9-N[5]

 

 

 

[1] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4215956/20141021/edward-hugh-retreu-the-economist-cobertura-esbiaixada-proces-catala.html.

[2] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216197/20141022/urnes-9-n-arribaran-practicament-catalunya.html.

[3] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4216168/20141022/jazeera-demana-catalans-expliquin-situacio-lindependentisme.html.

[4] Ikus http://english.vilaweb.cat/economy/moodys-foresees-a-common-pro-independence-platform-in-early-elections-to-be-positive-for-catalonia.

[5] Ikus http://www.vilaweb.cat/noticia/4215128/20141023/guia-votar-9-n.html.

Pobreziaren aurka, lan postuak, hots, lan bermea

Itsukeriak bere horretan dirau. Ez dakigu noiz arte baina.

Dagoena birbanatu behar da” da lelo errepikakorra eta erabat aspergarria, jadanik blog honetan salaturiko itsukeria hutsa.

(Ikus Itsuak dira ala itsututa daude?[1])

Oraingo aipua[2]:

Pobreziari mugak jarriz… “ordu gutxiago lan egitea guztiok lana eduki dezagun, honela arlo pribatuan ere lana banatuz.

Alegia, aspaldiko lan banaketa, hots, inongo erremediorik ez dena!

Itsukeria horren aurka, ikus

a)      Birbanaketarik ala aurre-banaketarik?[3]

Eta horretarako DTM-koek esan digutenez, politika egin behar da:

b)      DTM-koek politika egiten dute[4].

Are gehiago, Randall Wray-k orain dela gutxi aipatu duenez[5],

As Hyman Minsky argued back in the 1960s, if you want to reduce poverty you must include job creation as a central component of your War on Poverty. (…)

Further, he argued that once you’ve provided jobs to all who want to work, you need to gradually shift the distribution of income toward the bottom. You do that by holding down income growth at the top while gradually increasing pay at the bottom.”

Izan ere, Wray-ren hitzetan[6]:

Gehitu errenta populazioaren beheko erdian, zuzenean: lana guztientzat eta alokairu handiagoak behean, job guarantee programaren bidez.”

Job guarantee delakoaz, alegia, lan bermeaz, ikus Langabeziaren aurka, lan bermea izeneko lantxoa[7].

 

[1] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/10/06/itsuak-dira-ala-itsututa-daude/.

[2] Ikus http://www.berria.eus/paperekoa/1832/021/003/2014-10-22/pobreziari_muga_jarriz_eraldaketa_soziala_gauzatu.htm.

[3] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2013/07/08/banaketarik-ala-aurre-banaketarik/.

[4] Ikus http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/08/05/dtm-koek-politika-egiten-dute-1/ eta

http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/08/06/dtm-koek-politika-egiten-dute-2/.

[5] Ikus Rising Tides Lift All Yachts: Why the 1% Grabs all the Gains From Growth: http://neweconomicperspectives.org/2014/10/rising-tides-lift-yachts-1-grabs-gains-growth.html#more-8632.

[6] In Errenta unibertsala? Ez, lan unibertsala: http://www.unibertsitatea.net/blogak/heterodoxia/2014/10/21/errenta-unibertsala-ez-lan-unibertsala/.

[7] Ikus http://www.unibertsitatea.net/otarrea/gizarte-zientziak/ekonomia/langabeziaren-aurka-lan-bermea.