Marka eta hizkuntza euskal unibertsitateetan

p { margin-bottom: 0.21cm; }h4 { margin-bottom: 0.21cm; }h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.western { font-family: “Liberation Sans”,sans-serif; font-size: 11pt; }h5.cjk { font-size: 11pt; }h5.ctl { font-size: 11pt; }p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }a:link { }a.sdfootnoteanc { font-size: 57%; }

Azken zertzeladak

Hizkuntza

Saltzaileen esamesa zaharrak zure bezeroaren hizkuntzan mintzatu
behar duzula dio. Balizko bezero hau nor den ez da zaila asmatzen,
batik bat unibertsitate publikoena. Gizarte-sareetan eramaten den
hitzaldia
nagusiki gazteleraz ematen da. Euskal Herriko
Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea nahiko trebeak dira bai
gazteleraz eta bai euskaraz hitz egiten. Besteak, ordea, gehien bat
erdara hutsean hitz egiten dute. Nabarmentzekoa da Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren kasua, unibertsitate publikoa izanda, nafar
ikasleriari begira oso-oso gutxi erabiltzen baitu euskara
gizarte-sareetan.

Bestalde, Europako unibertsitateek ikasleen mugikortasunaren tasa
igo nahi dute, %20raino. Helburu honetatik urruti dabiltza
unibertsitate gehienak; 2008an Euskal Herriko Unibertsitateak 1000
ikasle bidali zituen kanpora, eta 500 ekarri, %4ra iristen ez den
mugikortasuna, alegia. Nafarroako Unibertsitateak, aldiz, gertuagotik
dabilkio helburuari segika, ikasleen %14a atzerritarra duela iragarri
berri baitu1.
Bosteneko helburura iristeko, ikasleak kanpora bidali behar dira, bai
eta kanpokoak gurera erakarri ere. Eta ikasleak erakartzeko, beraien
hizkuntzan mintzatu behar zaie. Ingelesez bidaltzen diren mezuak,
ordea, hutsaren hurrengoa dira. Frantsesa, alemanera, portugesa edo
italiera, ezezagunak dira. Badago lantegia egiteko, orduan, arrotz
hizkuntzetan.

Marka

Euskal unibertsitateak nahiko ezagunak dira beraien inguruetan.
Baina kanpoko ikasleei begira, beren markaren indarra ez da hain handia.
Unibertsitate gazteak dira, eta ez, zoritxarrez, punta-puntakoak.
Gauzak zailtzeko aldera, gizarte-sareetan karaktere gutxiagotan
idatzi behar dugu, eta bi ahuldade hartu behar dira kontuan:

 1. Siglen eta laburduren nahasmena. Nafarroako Unibertsitateak
  @unav erabiltzen du askotan, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak
  @UNavarra. Euskal Herriko Unibertsitateari UPV esaten diote batzuek,
  baina Universitat Politècnica de
  Valènciaren
  siglak dira.
 2. Fakultateen zein ikastetxen nabarmenkeria. Gertuko inguru
  profesional batzuetan La Comercial, FCOM edo HUHEZI ikastetxeak
  ezagunak izango dira, baina hastear dagoen ikaslegaiarentzat
  ezezagunak dira, are gehiago ikasle atzerritarrarentzat ere. Eta mezu laburretan, unibertsitatearen markari itzala egiten diote, batzuetan.Iñaki Agirre