Hemen zaude: Hasiera Apunteen Otarrea Otarrea - Azken apunteak
Erabiltzailearen akzioak

Otarrea - Azken apunteak

Apuntea Negutegi-efektua. Datu megamakroskopikoak.
<p>Ingurumenari buruzko datu megamakroskopikoak: kontsumo energetikoak eta CO2 berdin negutegi-efektua; tenperatura altuetan NOx eta abar. Atmosferan dauden tenperatura eta presioaren gradienteak. 200 milioi plastiko urtero... Eredu bat jolasteko.</p>
Apuntea Octet Stream Segurtasun informatikoa
<p></p>
Apuntea blogak
<p></p>
Apuntea CVS oinarriak
<p></p>
Apuntea Octet Stream Python programazio-lengoaia
<p></p>
Apuntea blogak: wordpress
<p></p>
Apuntea SOAP eta web-zerbitzuak
<p></p>
Apuntea Artearen teoria eta historia: oinarrizko kontzeptuak
<p></p>
Apuntea Octet Stream Teknologiaren soziologia
<p>Idazlan honen bidez Zientzia eta teknologiaren soziologia-ren gaia aztertu nahi<br />izan dugu; eta batez ere, teknologiaren adierazpide desberdinek gaur egungo gizarteetan<br />dituzten ondorio sozialez jabetzen saiatu gara. Honetarako, teknologiari buruzko<br />definizio bat abiapuntutzat hartuta, teknologiaren osagai eta eragin desberdinez<br />hausnartu dugu. Ondoren, teknologiak gizartea ulertzeko garaian duen garrantzia<br />erakusteko asmoz, teknologian oinarritutako bi azalpen ere agertzen dira, modu<br />laburrean bada ere: Neil Postmanen Teknopolis eta Javier Echeverriaren Telepolis.</p>
Apuntea Octet Stream Luddismoa
<p>Kapitalismoaren eta teknologiaren aurkako erresistentziak: <br />LUDDISMOTIK NEOLUDDISMORA</p>
Apuntea Octet Stream Lenin Liburu laburpena
<p>Lan honetan Vladimir Illich Ulianov Leninen bi lan aztertzen dira. Batetik, ¿Qué <br />hacer? liburua eta, bestetik, Las tareas del proletariado en la presente revolución. Las <br />tesis de Abril. Lehena 1902. urtean idatzi zuen eta bigarrena, berriz, 1917an.</p>
Apuntea Octet Stream Kropotkin eta Bakunin liburu-laburpena
<p></p>
Apuntea Gatazka soziala
<p>Gatazka harreman mota bat da, bi pertsona edo talderen artean ematen dena <br />interes, ikuspegi, jarrera, balio... desberdinak kontrajartzen direnean. Gatazka bat <br />soziala bihurtzen da aurkakotasun horren oinarria gizartearen egituraren ondorio <br />denean; gatazka soziala, beraz, gatazka estrukturala da. Gatazka hutsa, berriz, ezinikusi <br />batera mugatu dezakegu. Lan honetan, jakina, gatazka sozialaz arituko gara.</p>
Apuntea Arrazakeria
<p>Llanak bi zati nagusi ditu. Lehenean –2., 3. eta 4. puntuak–, ikuspegi teorikoago <br />batetik, autore desberdinen ikuspuntuak azalduko dira batez ere, arrazismoa fenomeno <br />konplexua denez bere azalpena ere anitza delako. Bigarrenean –5. eta 6. puntuak–, <br />ikuspegi praktikoago batetik, arrazismoaren agerpenek dute garrantzia gehiago.</p>
Apuntea Octet Stream Ezagutzaren soziologia
<p>Errealitatearen gizarte eraikuntza. Berger eta Luckmann.</p>
Apuntea Octet Stream Boterea eta autoritatea
<p>Pentsamendu Politikoaren Historia.</p>
Apuntea Octet Stream Askatasunetik iheska
<p>Lan hau Erich Fromm-en El miedo a la libertad 1 liburuaren laburpen bat da. Obra <br />honen jatorrizko bertsioa 1941ean, II. Mundu Gerra abian zegoenean, argitaratu zen. Garai <br />hartan, beraz, argi zegoen gizartea krisi larrian zegoela. Arazo honetan oinarriturik, <br />faxismoa bereziki aztertzen du, zeinaren oinarrian, Frommen aburuz, gizakiaren <br />askatasunaren arazoa dagoen. Faxismoarekin batera, gizarte demokratikoak deitzen ditugunak <br />ere aztertzen ditu, bertan ere gizakiaren askatasuna zalantzan ikusten baitu (gizakiaren <br />estandarizazioa, hain zuzen). Frommentzat, aipatutako bi egoeren iturburua askatasunaren <br />aferan bilatu beharra dago; honetarako arazo honen azterketa sakona burutzen du, <br />kapitalismoaren hasieratik gizarte demokratikoetaraino. Laburpen honetan hasierako <br />aspektu hauek oso gainetik azalduko dira; Frommen bi tesi nagusiak (faxismoari eta gizarte <br />demokratikoei dagozkienak) azalduko dira bereziki.</p>
Apuntea Octet Stream Aldaketa soziala
<p>Lan honen helburua aldaketa soziala, soziologi mailan, aztertzerako garaian<br />jakin beharreko oinarrizko kontzeptuak azaltzea da. Horrela, bigarren puntuan, aldaketa<br />sozialaren definizioa eta oinarrizko ideiak azalduko dira, bilakaera historiko bat<br />aipatzeaz gain.</p>