Hasiera
Orain arte aurkitu diren harrizko tresnarik zaharrenak agertu dira Kenian