Hasiera
Landareetan nitratoaren ordez amonioa erabilita minbiziaren kontrako propietateetan aberatsago