Hasiera
Hizkuntzak inguruko ezaugarrietara moldatzen omen dira