Lehen Hezkuntzan Gradua

Lehen Hezkuntzako curriculum diseinuetako arloak menperatzeko behar diren ezaguerak sakonki ezagutzea, bere izaera eta bere zailtasun maila 6-12 urteko ikasleriaren prozesu kognitiboen garapen mailarekin erlazionatuz, eta lehen hezkuntzako ikasleriaren konpetentzia guztien ikaskuntza bultzatuko dituzten irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak landuz.

Ikasketa: Gradua

Ezaugarriak: Presentziala

Kredituak: 240 ECTS (4 urte)

Espezialitateak: Aniztasunari arreta emateko proiektuak, Sakontze-lerroa Hizkuntzetan eta CLIL delakoan, Dokumentazioa, ikus-entzunezko komunikazioa eta komunikazio digitala eta eskola proiektuak, Eskola-inguruneko baliabideen eta bitartekoen curriculum integraziorako proiektuak, Sakontze-lerroa natur eta gizarte ingurunearen zientzietan, Sakontze-lerroa soin-heziketan, Sakontze-lerroa musika-hezkuntzan

Unibertsitatea: Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Unibertsitate-mota: Publikoa

Fakultatea: Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea

Herria: 31006 Iruñea

Lurraldea: Nafarroa

Informazio gehiago

Informazio gehiago:

Gutxieneko nota: 2011/2012 ikasturtean 7,3

Irakaskuntza Gaitasunaren Eliz Adierazpena lortzea: Irakasletza Graduko ikasketak egiten dituen aldi berean, ikasleak Irakaskuntza Gaitasunaren Eliz Adierazpena lor dezake, “Erlijio Katolikoko eta Kulturako aditua” izeneko ikastaro propioa eginez. Ikastaro horrek 24 ECTS kreditu ditu, eta 4. eta 7. seihilekoetan ematen da (ordutegi osagarrian).

Argibide gehiago:

bisitari