Lehen Hezkuntzako Gradua

Lehen Hezkuntzako Graduaren helburu orokorra da: 6 urtetik 12 urtera bitarteko eskolaldiko irakas-ikaskuntza egoerak ulertzeko, aztertzeko, interpretatzeko eta haietan esku hartzeko behar diren gaitasunak izango dituzten hezkuntzako profesionalak prestatzea.

Ikasketa: Gradua

Ezaugarriak: Presentziala

Kredituak: 240 ECTS (4 urte)

Espezialitateak: Entzumena eta Mintzaira, Gorputz Hezkuntza

Unibertsitatea: Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea

Unibertsitate-mota: Pribatua

Fakultatea: Psikologia eta Hezkuntza Fakultatea

Herria: 20012 Donostia

Lurraldea: Gipuzkoa

Informazio gehiago

Informazio gehiago:

Argibide gehiago:

bisitari