Hemen zaude: Hasiera Otarrea Otarrea - Azken apunteak
Erabiltzailearen akzioak

Otarrea - Azken apunteak

Apuntea Octet Stream Erraustegiak. Deskribapena, datuak. Zabalgarbi-ren adibidea. Egia da dioxinak eta furanoka irtetzen direla?
Apuntea Hirien hondakin solidoak (RSU). Klasifikazioa, kuantifikazioa eta tratamendua (hiru erre).
Apuntea Octet Stream Energia garbiak eta berriztagarriak Nafarroan. Energia eolikoa, fotovoltaikoa eta mendekotasun energetikoa.
Apuntea Negutegi-efektua. Datu megamakroskopikoak.
Ingurumenari buruzko datu megamakroskopikoak: kontsumo energetikoak eta CO2 berdin negutegi-efektua; tenperatura altuetan NOx eta abar. Atmosferan dauden tenperatura eta presioaren gradienteak. 200 milioi plastiko urtero... Eredu bat jolasteko.
Apuntea Octet Stream Segurtasun informatikoa
Apuntea blogak
Apuntea CVS oinarriak
Apuntea Octet Stream Python programazio-lengoaia
Apuntea blogak: wordpress
Apuntea SOAP eta web-zerbitzuak
Apuntea Artearen teoria eta historia: oinarrizko kontzeptuak
Apuntea Octet Stream Teknologiaren soziologia
Idazlan honen bidez Zientzia eta teknologiaren soziologia-ren gaia aztertu nahi izan dugu; eta batez ere, teknologiaren adierazpide desberdinek gaur egungo gizarteetan dituzten ondorio sozialez jabetzen saiatu gara. Honetarako, teknologiari buruzko definizio bat abiapuntutzat hartuta, teknologiaren osagai eta eragin desberdinez hausnartu dugu. Ondoren, teknologiak gizartea ulertzeko garaian duen garrantzia erakusteko asmoz, teknologian oinarritutako bi azalpen ere agertzen dira, modu laburrean bada ere: Neil Postmanen Teknopolis eta Javier Echeverriaren Telepolis.
Apuntea Octet Stream Luddismoa
Kapitalismoaren eta teknologiaren aurkako erresistentziak: LUDDISMOTIK NEOLUDDISMORA
Apuntea Octet Stream Lenin Liburu laburpena
Lan honetan Vladimir Illich Ulianov Leninen bi lan aztertzen dira. Batetik, ¿Qué hacer? liburua eta, bestetik, Las tareas del proletariado en la presente revolución. Las tesis de Abril. Lehena 1902. urtean idatzi zuen eta bigarrena, berriz, 1917an.
Apuntea Octet Stream Kropotkin eta Bakunin liburu-laburpena
Apuntea Gatazka soziala
Gatazka harreman mota bat da, bi pertsona edo talderen artean ematen dena interes, ikuspegi, jarrera, balio... desberdinak kontrajartzen direnean. Gatazka bat soziala bihurtzen da aurkakotasun horren oinarria gizartearen egituraren ondorio denean; gatazka soziala, beraz, gatazka estrukturala da. Gatazka hutsa, berriz, ezinikusi batera mugatu dezakegu. Lan honetan, jakina, gatazka sozialaz arituko gara.
Apuntea Arrazakeria
Llanak bi zati nagusi ditu. Lehenean –2., 3. eta 4. puntuak–, ikuspegi teorikoago batetik, autore desberdinen ikuspuntuak azalduko dira batez ere, arrazismoa fenomeno konplexua denez bere azalpena ere anitza delako. Bigarrenean –5. eta 6. puntuak–, ikuspegi praktikoago batetik, arrazismoaren agerpenek dute garrantzia gehiago.
Apuntea Octet Stream Ezagutzaren soziologia
Errealitatearen gizarte eraikuntza. Berger eta Luckmann.
Apuntea Octet Stream Boterea eta autoritatea
Pentsamendu Politikoaren Historia.
Apuntea Octet Stream Askatasunetik iheska
Lan hau Erich Fromm-en El miedo a la libertad 1 liburuaren laburpen bat da. Obra honen jatorrizko bertsioa 1941ean, II. Mundu Gerra abian zegoenean, argitaratu zen. Garai hartan, beraz, argi zegoen gizartea krisi larrian zegoela. Arazo honetan oinarriturik, faxismoa bereziki aztertzen du, zeinaren oinarrian, Frommen aburuz, gizakiaren askatasunaren arazoa dagoen. Faxismoarekin batera, gizarte demokratikoak deitzen ditugunak ere aztertzen ditu, bertan ere gizakiaren askatasuna zalantzan ikusten baitu (gizakiaren estandarizazioa, hain zuzen). Frommentzat, aipatutako bi egoeren iturburua askatasunaren aferan bilatu beharra dago; honetarako arazo honen azterketa sakona burutzen du, kapitalismoaren hasieratik gizarte demokratikoetaraino. Laburpen honetan hasierako aspektu hauek oso gainetik azalduko dira; Frommen bi tesi nagusiak (faxismoari eta gizarte demokratikoei dagozkienak) azalduko dira bereziki.
bisitari