Miren Artetxe Sarasola: “Kolektibotasuna giltzarria da edozein eraldaketa sozial sustatzeko”

UEUren 46. Udako Ikastaroen barruan “Bertsolaritza genero ikuspuntutik” aztertzeko ikastaroa hasi da gaur bertan Iruñean, Katakraken. Miren Artetxe Sarasola eta Ane Labaka Mayoz bertsolariak dira ikastaroko arduradunak.

Bertsozale Elkartean Genero Taldea sortu zela hamar urte dira. Bertsolaritza genero ikuspuntutik begiratzen badugu zeintzuk izan dira zuen ustez mugarriak?
Miren Artetxe: Aipatu duzuna da bat, noski. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak genero perspektiba lantzen hasteko erabakia hartu izana eta horretarako neurriak martxan jarri izana bada zerbait.

Horrez gain, izan dira bestelako mugarriak ere. 2003an emakume bertsolariak Askizun elkartu ginenekoa, adibidez. Gutako askok lehen aldiz hitz egin genuen beste emakume bertsolariekin emakume eta bertsolari izateaz. Geroztik behin baino gehiagotan elkartu gara, modu informalean. Eta topaketa horietako elkarrizketa eta eztabaidetatik asko ikasi dugu denok.

Bestetik, Uxue Alberdi eta Ainhoa Agirreazaldegik lehen aldiz bertsolaritza ikuspegi feminista batetik begiratu izana begi-zabaltze bat izan zen, akademiako lanak edo mugimendu feminista urrun gelditzen zitzaizkigunontzat.

Bai saretzeak eta bai irakurketa feministak tresnak eskaini dizkigute bizi duguna egitura baten baitan ulertzeko. Eta hortik aldaketak eragitera ere igaro gara. Azken urteotan, esaterako, asko hedatu dira Ez Da Kasualitatea bezalako saioak edo nagusiki emakumez osaturiko saio feministak ere, eta horietan bizi dugunak ere zer pentsatu handia eman digu. Ahalduntze bertso-eskola deiturikoa ere sortu da Genero Taldearen babesean, eta ederra da plazatik kanpora ere bertsogintzari buruzko gogoetak eta bizipenak partekatzea.

Hedabideei begira, azken txapelketa ere mugarri izan dela dirudi. Eta azken aldian generoaren gaia pil-pilean dago bertso-munduan ere. Horregatik elkartu nahi izan dugu Iruñean, gai honen inguruko irakurketak partekatu, eztabaidatu, eta galdera berriak sortzeko.

Ahizpatasuna, kolektibotasuna giltzarria izan da…
M.A:
Bai, berebiziko garrantzia izan du elkar ezagutzeak eta gure bizipenak elkarbanatzeak. 2003an elkartu ginenean askok ez genuen elkar ezagutzen. Pentsa, saio bakoitzean neska bat baino gehiago egotea ez zenez ohikoa, askok ez genuen inoiz elkarrekin kantatu.

Garrantzitsua izan da elkarrizketaz elkarrizketa ohartzea geure ezintasun gisa ulertzen ditugunak, maiz ez direla gureak bakarrik. Eta emakume gisa bizi ditugun hainbat egoera deseroso partekatzeko guneak sortu izana ere bada askatzailea, nolabait.

Kolektibotasuna giltzarria da edozein eraldaketa sozial sustatzeko. Bertsolaritza sistema gisa berdinzaleago, inklusiboago eta aberatsago izan dadin beharrezkoa izango da modu kolektiboan ekimenak bultzatzea, erabakiak hartzea… Aldaketak berez etorriko direla pentsatzen du askok. Banakako ibilbideen batura bera izango dela aldaketaren muina. Eta noski, banakako ibilbideek sekulako garrantzia dute. Hor dago Maialen Lujanbio, eta hor daude bere bi txapelak. Bere eraginez, besteak beste, bertsogintzaren kanona bera ari da aldatzen, adarkatzen, aberasten… Gu ume ginela existitzen ez zen erreferentzia bat da bertso-eskoletan dabiltzan gazteentzat. Baina, batek lortzeak ez dio baitezpada besteei bidea errazago egiten. Aldaketa ez da hain automatikoa, zoritxarrez.

Zenbat geratzen da Estitxu Eizagirrek “gizonkera batua” deitu zuen horretatik?
M.A:
Bertsolaritza, gaur egun ulertzen dugun moduan, gizonek garatu izan dute ia esklusiboki, orain gutxi arte. Gizon bertsolariek haien ikuspuntutik kantatu izan dute, haien moldeetan eraiki dituzte bertsolarien arteko harremanak, antolatzaileekikoak. Ez da sinplifikazio absurdo bat. Emakume zein gizon gisa irakurriak desberdin hezi gaituzte, gizarteak ez dizkigu gauza berak eskatzen ez eta mugimendu-marjina berak eskaintzen. Zentzu horretan, gizonentzat “neutroak” ziren egiteko moldeak ez ziren hain neutroak emakumeontzat. Mundu horretan sartu nahi zuen emakume bertsolariak moldean sartu beharra zeukan. Eta ongi etorria zen, noski. Integratu zitekeen. Baina ez zen inklusiorako beharrik ikusten.

Zentzu horretan, asko aldatu da bertsolaritza, batez ere eremu formalenetan; txapelketan, esaterako. Gaien mamia zein formulazioa asko egokitu da. Bertso-saio feministetan edo gazte-mugimenduaren ingurukoetan ere oso kontuan hartu ohi da genero perspektiba oholtza gainean. Gizonkera batuak gero eta leku gutxiago du, beraz, oholtzan. Baina, esango nuke aski bizirik dagoela oholtzatik kanpo. Badugu horri buruz zer gogoetatu.

Ez da kasualitatea emakume bertsolariak euren buruarekin zorrotzagoak izatea
M.A:
Bertsolaritzan gabiltzanok ez gara mundu isolatu batean bizi, noski. Emakume eta gizon bezala irakurtzen gaituztenetik emakume eta gizon bezala sozializatuak gara, horrek dakarren guztiarekin. Jakina da neskei eta mutilei oso txikitatik esleitzen zaizkiela ezaugarri ezberdinak, igurikitze ezberdinak. Maiz pentsatu arren izaera kontuak direla, “berezkoak”, geure-geureak, uste duguna baino -eta onartu nahi genukeena baino- gehiago izan ohi da ikasia. Hala, neskoi ez zaigu espazio publikoa hartzen erakutsi, esan zaigu egiten duguna egiten dugula, txukun eta egoki egiteko.

Eta bertsotan bat-batean egitea gorputza oholtzaren erdian jartzea da. Eta hitza hartzea. Eta akatsak egitea. Etengabe. Zentzu horretan, neskoi oro har gehiago kosta ohi zaigu gaizki egitea. Ikusi besterik ez dago lurraldekako txapelketetan parte hartzen duten gizon/emakumeen eta aurreragoko faseetara sailkatzen diren gizon/emakumeen ehunekoak nola aldatzen diren. Orokorrean, bertsotan egitera ausartzen diren neskak ez dira txarrenak izaten, nolabait esateko. Bertso-eskoletan, haur eta nerabe garaian kopurutan berdintsu aritu ohi dira neskak eta mutilak bertso-eskoletan. Eskolarteko txapelketan ere emaitza berdintsuak dituzte. Eta aldiz, ikaragarria da 18 urtetik aurrera bertsotan egiten duten neska eta mutil kopuruen arteko aldea.

Bada hor zer landua. Norberak bere buruarekin, bai, baina, baita modu kolektiboan ere. Ezin du bertso-munduak gizartearen eragina erabat neutralizatu, noski, baina, saia daiteke bere egitura propioei dagokienez, modu kontzientean eragiten.

Ane, zuk genero ikuspegitik bakarrik ez umoretik ere landu duzu gaia. Umorearen inguruan baino umoreen inguruan hitz egin beharko genuke. Zeintzuk lirateke?
Ane Labaka:
Duela hiru urte inguru ikergaitzat umorea hautatu nuen, bertsolari bezala plaza ezberdinetan kantatuta, banuelako intuizioa umore mota ezberdinak ere lekutzen zirela, bertso-giroaren, plazaren, bertsokideen… arabera. Azken aldian bertsolaritza singularrean beharrean pluralean deklinatu behar litzatekeela diogu, bertsolaritzak daudela, gero eta ezpalduagoa eta anitzagoa dela bertsolaritza. Honi erantzunez, bertsolaritzak dauden bezala umoreak ere badaudela argudiatzen ahalegintzen naiz ni.

Umorea boterea da, lotura estua du botere-harremanekin eta harreman hauek kontuan hartuz umorea hiru noranzkotan (behintzat) eraiki daitekeela babesten dut. Lehena, goitik beherako umorea litzateke, botere posizioan dagoenak azpiratuari buruz egiten duena. Bigarrena, kontrakoa, behetik gorakoa litzateke, menderatuak menderatzailearen boterea zalantzan jartzeko balia dezakeena. Hirugarrena, eta nire ustetan interesgarriena, parez pareko umore deitzen diodana litzateke. Kasu honetan parez pareko harremana legoke umore subjektuaren eta objektuaren artean eta enpatiaz egingo luke barre hartzaileak. Bertsolaritzaren baitan, horrela, umore hegemonikoa (orain arte plazako jardunean nagusi izan dena, maskulinoa eta nagusiki goitik beherakoa) eta bazterreko umoreak edo subertsiboak (behetik gora eta, batez ere, parez pare eraikiak) bereizten ditut.

Umorea, beraz, hegemoniak edo normak markatzen duen hori indartzeko eta betikotzeko edo, kontrara, hausteko eta iraultzeko balia daiteke.

Gai-jartzailetzan bide berriak zabaldu dira, baina bestelako umorea egiteko, bestelako diskurtsoak eraikitzeko, buruan atzeko partean ditugun tiraderetan arakatzeko egiten den ahalegina balioesten al du publikoak (epaileak txapelketan) eta alderantziz, umore matxista, arrazista, ezaugarri fisikoetan oinarritua… zigortzen al da behar beste?
A.L:
Aurreko galderan nioen moduan, bertsolaritza eta plaza mota ezberdinak daude egun. Horietako zenbaitetan (giro feministetan, batik bat), “bestelako” saiakera guztiak txalotuak eta balioetsiak direla esango nuke. Publikoa horretara ohitu dela eta hori eskatzen duela.

Hala ere, saio hegemonikoetan, tradizioak eta aurrez egin denak pisu handia dauka oraindik. Publikoa beti ez da gai bertsolariak “bestelako” bide bat jorratzeko egindako ahalegina balioesteko eta, gainera, beti egin izan diren moduko txisteak, esaterako, balioetsi eta txalotu ditzake oraindik, horretara ohitu delako, horrela izan delako beti. Umorea, gainera, dibertsioarekin eta gozamenarekin lotuta ulertzen dugu. Gogoetatik edo “seriotik” ari den bertsolari bat entzutean entzuleak askoz errazago detektatuko du bere ideologiako marra gorriren bat igarotzen badu. Umorearen kasuan, aldiz, gorputzetik bertatik erantzuten da askotan, barre egiten zaio kantatu denari, euforiaz txalo jo, eta hausnarketarik izatekotan ondoren etortzen da hausnarketa, beranduago.

Epaile lanetan ari denari, ordea, gai hauekin lotutako formazio zehatza jasotzea dagokio eta modu kolektiboan epaile taldeek kasu hauetarako protokolo bateratuak diseinatu beharko lituzkete. Dagoeneko zenbait jarrera eta edukik lekurik ez daukatela iruditzen zait.

Egia da txapelketako markoan legitimatzen direla maiz kanonak, bertso-moduak eta bertsoa neurtzeko eta balioesteko parametroak. Txapelketara doan entzulea ere inoiz baino “epaileago” joaten da, bere jarrera ezberdina da bere herriko urteroko bertso-saiora daramanarekiko.

Gorputza ere presente egongo da ikastaroan
A.L:
Noski, ikastaroak bertsolaritzaren eta genero-ikuspegiaren inguruko eztabaida lerro nagusiak biltzea du xede eta gorputzarena emakume bertsolariok oso presente daukagun gaia da.

2001an Joxerra Garziak, Andoni Egañak eta Jon Sarasuak bertsolaritzari buruzko teoria osatuenetako bat plazaratu zuten. Komunikazioaren arloan kokatu zuten bertsolaritza, erretorikoaren generoari atxikita. “Hitzaren kirol nazional”-tzat ere hartu izan da.

Egun, ikuspegi feministatik, bertsolaritzaren definizio berriak aldarrikatzen dihardugu eta, hain zuzen ere, aurreko definizio eta ulerkera horrek gorputzari lekurik ez egitea kritikatzen da sarri. Izan ere, bertsolaritza burutik bururako lehia moduan ulertu izan da maiz.

Uxue Alberdik, esaterako, bete-betean helduko dio gai honi ikastaroko bere hitzartzean. *Emakume bertsolarien gorputzen gainean egiten diren irakurketak eta sorkuntzarako mugimendu-marjina izango ditu aipagai eta aipagarria da Alberdik berak egindako bilketa lana. Izan ere, gai honekin lotutako lehen pertsonan idatzitako testigantzak eskatu dizkigu zenbait *emakume bertsolariri eta gorputz bakoitzak jasandako eraso eta erresistentzien inguruko lagin bat osatu ahal izan du horrela. Bilketa honetatik gorputzen inguruan hausnartzeko gako berriak sortuko direla iruditzen zait.

Bertsolaritzaren mugimendua ez dago gizartetik at, hala ere, eta Bertsolaritza barruko zein kanpoko begirada feministak izango dira ikastaroan.
A.L:
Bai, hasieratik izan genuen argi hau horrela izango zela eta bertsolaritzaren barruko adituez gain kanpokoei ere parte hartzeko eskatuko geniela. Izan ere, bertsolaritzak azken urteotan genero-ikuspegitik azaldu daitekeen bilakaera bat eman badu, neurri handi batean praktika eta diskurtso feministei leku egiten asmatu duelako izan da.

Bertsolaritza gizartearen isla da eta gizarteko beste ezein alorretan emakume batek izan ditzakeen muga eta oztopoen berri emateaz gain, gizarteko beste alor askotan emandako aurrerapauso, eztabaida eta ekarpenak ere islatzen ditu. Duela urte batzuetatik hona, gainera, bertsolaritzarekiko interesa agertu dute beste zenbait diziplinek, antropologia feministak, kasu. Akademiaz gain, beste kultur adierazpideetan dabiltzan emakumeen ahotsei leku egitea ere aberasgarri iruditu zaigu, gainerako kultur-sistemetan zer gertatzen den ezagutu ahal izateko.

Nabarmena da gaur egun bi norabidetako elkar elikatze moduko bat ematen dela feminismoaren eta bertsolaritzaren artean. Gainera, interesgarria da aipatzea bertso-eskolan dabiltzan *emakume bertsolari gazte askorentzat bertsolaritza izan ohi dela feminismoranzko sarbidea eskaintzen diena eta, alderantziz, mugimendu feministak bertsolaritzan interes hori agertu duenez, egun bertsolaritzara feminismotik iristea ere posible dela.

Aintzane Usandizaga eta Garazi Ansa: “Sorkuntza garaikideak ez du zentzurik gizartearen egunerokotasunetik isolatzen badugu”

UEUren 45. Udako Ikastaroen barruan, Arrakala. Sorkuntza garaikidearen bitartekaritza, hedapena eta eginkizunak izeneko ikastaroa izango da Eusko Ikaskuntzarekin elkarlanean. Eibarren izango da, uztailaren 11an. Doan izango da, baina izena ematea beharrezkoa da. Aintzane Usandizaga Lopez eta Garazi Ansa Arbelaitz dira ikastaroko arduradunak.

IKUSI BIDEOA

garazi AnsaTxikia

Sormen garaikidearen eta herritarren artean urruntasuna bistaratzen dela diozue. Zertan nabari da urruntasun hori?
Egun gizarteak, orokorrean, sormen garaikidearekiko duen gutxiespen eta ia gaitzespen jarreretan antzematen dugu gehienbat urruntasun egoera hau. Eta egun diogu, deskonexio hau ez delako historikoki egoera iraunkor bat izan. Ez dugu atzera asko jo beharrik, geure testuinguruan bertan, artearen eta gizartearen artean egondako lotura estuak gogoratzeko. Esaterako 70ko hamarkadan, Nestor Basterretxea bezalako figurei esker, gizarte mugimenduak eta artea guztiz bat eginik egon ziren. Gaur, ordea, halako egoera bat imajinatzea ere kosta egiten da. Sorkuntza garaikidea, gure egunerokotasunetik kanpo, paraleloki ematen dela dirudi. Gizarte talde mugatu eta jakin batek produzitutakoan bilakatu dela, beste talde txiki zehatz bati zuzendua. Honela, talde horietakoren baten partaide ez direnek sorkuntza garaikidea, eremu itxitzat jotzen dute; beraiekin zer ikusirik ez duten espazio edo guneak direla sentituz.

Baina irudi orokortu honek ez du zer ikusirik arte garaikidearen inguruan lan egiten duen gehiengoarekin, ez artisten egoera prekarioarekin ez eta ekimenak antolatzen dituztenen asmoekin ere. Arteak, sorkuntza garaikideak ez du zentzurik gizartearen egunerokotasunetik isolatzen badugu.

Zeintzuk dira horren atzean dauden arrazoiak?
Arrazoiak asko izan daitezke, eta ezberdinak. Hain zuzen ere, ikastaro honen helburuetako bat hauek identifikatzean datza. Dena den, gure ustez badira zenbait harreman hau nabarmenki artesitzerakoan, arrakalatzerakoan, erabakigarriak izan direnak.

Batetik arte garaikidearen inguruan proiektatzen den irudia. Alegia, elitista eta merkatu ekonomikoari, salerosketa legeei lotua egotearena, baita berri sentsazionalistei ere, zenbaitetan. Hau ordea, izebergaren punta besterik ez da, guztia kontuan hartuz gero eremurik txikiena, baina zoritxarrez begien bistan dagoen bakarra. Honen aurrean, gainera, sarri erakunde eta instituzio politikoek ere ez dute gehiegi laguntzen. Sormen garaikidearen inguruko jarduerak kuantitatiboki baloratzen dituzte gehiegitan -ikusle kopurua, diru sarrerak…-, kalitatea eta aspektu kualitatiboak kontuan hartu gabe. Izan ere, bilatzen dena ikusgarritasuna eta monumentaltasuna izaten baita askotan, kalitate eskas eta kostu ikaragarriko ekintzak lehenetsiz. Honelako gertakariek, bi ondorio zuzen dituzte: elitismo ekonomikoaren mitoa zabaltzea, eta gizartea sumintzea.

Bestetik, gizarte kapitalista baten parte garenez, artearen aurrean dugun jarrera, kontsumo bizkorrekoa izan ohi da. Hau da, eskaintzen zaiguna behatzen dugu, segundo batez, begirada bakarrez, eta lehenengo inpresioan gustatzen ez bazaigu, baztertu egiten dugu. Artea entretenimendu atsegin, azkar eta “polit” gisa ulertzen dugulako gertatzen da hau; ez gaudelako prest ezeroso ipiniko gaituena, konplexua dena, prozesatzea behar duena jasotzeko.

Ikastaroan batez ere hiru eremu landuko dituzue. Zeintzuk dira eremu horiek? Zergatik horiek?
Hain zuzen ere, urrunketa sortzen duten arrazoi ezberdinen inguruan gogoeta egiten genbiltzala erabaki genuen ikastaroa hiru eremu nagusitan lantzea, eremu bakoitza arrazoi baten inguruan garatuz: hezkuntza, hedapena eta artearen eginkizunak .

Aipaturiko hauek artearekiko dugun pertzepzioa zein harremana eraldatzen hasteko eremu gakoak direlakoan gaude. Aurretik aipaturiko jarreran aldaketak emango badira, eta ez soilik modu azalekoan, harreman honen egitura bera baldintzatu, kuestionatu beharra dago; gabeziak topatu eta hauen aurreko konponbide posibleen inguruan eztabaidatu. Eta honen oinarrian egon behar luke arte-hezkuntzaren inguruan ditugun perspektiba eta gabeziak landu eta hobetzea, artearekiko harreman natural eta kritiko bat garatuko bada; baita arte zein kultura garaikidearen inguruan egiten den hedapen mota eta bideen eta hauen eraginkortasuna; eta, azkenik arteak gizartean izan ditzakeen eta dituen funtzio eta eginkizunen inguruko gogoeta plazaratzea ere bai. 

Hizlariak ere hainbat arlotakoak izango dira. Elkarlanari eman diozue garrantzia
Bai. Honen arrazoiak batez ere bi izan dira. Batetik, sorkuntza garaikideaz hitz egiten denean, badirudi arte plastiko edo bisualen inguruan soilik ari garela, eta ikuspuntu mugatu eta isolatzaile honekin apurtzea zen gure helburuetariko bat. Alegia, sorkuntza garaikidea ez dela erraz klasifikatu daitekeen jardun batzuk soilik biltzen dituen eremua; transbertsala eta anitza dela, bai arte adierazpen ezberdinen baitan bai eta beste jakintza alorrekiko harremanean ere; eta lengoaia anitzen presentzia bermatzea ezinbestekoa iruditu zaigu honetarako.

Bestetik, eta jakintzen izaera transbertsalari loturik, argi dugu artera oso modu eta ikuspuntu ezberdinetatik hurbildu daitekeela. Hori dela eta, proposatu ditugun hiru eremu horietan, begirada, modu, metodologia, asmo… anitzak bildu nahi izan ditugu; sorkuntzak eskaini ditzakeen aukera zabalak aurkezteko asmoarekin, baina baita ikastaroan zehar sor daitezkeen eztabaida, elkarrizketa, hausnarketak, ideia-trukaketak ere aberasgarriagoak izan daitezen.

Zer lortu nahiko zenukete ikastaro honekin?
Arte garaikidea eta gizartea bereizten dituen arrakala horren arrazoiak identifikatzea litzateke helburu nagusia; eta hori eginik, berriz ere, bien arteko harremana bermatzeko jorratu beharreko pausuen inguruko hausnarketa eta elkarrizketak bideratzea. Horretarako, guretzat guztiz garrantzitsua litzateke interes eta inguru ezberdinetako jendea hurreratzea eta biltzea, guztion artean elkarrizketa kritikoak sortzeko; ez baitago modu edo ikuspuntu bakar bat halako jakintza eta kontzeptuak barneratzeko, ezta hauen inguruan eztabaidatzeko ere.

Prest_Gara 16/17: 2. izen emate epea irekita.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak antolatutako Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetarako irakasleei zuzenduriko Prest_Gara 16/17 programako eskaintzaren baitan 2. izen emate epea irekita dago irailaren 30a arte.

Hona hemen UEUk 2. deialdi honetan eskaintzen dituen ikastaroak.

 2016ko azaroa eta 2017ko ekaina bitartean egingo diren ikastaroak
ON-LINE

IKASGELAKOAK

Izena emateko Hezkuntza Saileko aplikaziora jo behar da:  IRAKASLEGUNE ataria.

Epea: 2016ko irailaren 30a arte

Eskuratu hemen ESKUORRIA

.

Ibai Gandiaga: “Proiektuak euskaraz egiteko erakundeen laguntza eta baliabide dokumentalak behar ditugu”

Arkitekto, hizkuntzalari eta erakunde publikoetako kideak bildu ditu UEUren udako ikastaroen baitako Arkitekturan, euskaraz? Arkitektura eta hirigintzaren lan-munduan euskararen egoera, mehatxuak eta erronkak eztabaidatzeko topaketak. Ibai Gandiaga UEU, Aldiri eta Adi! Bulegoko kideak gidatuta, beren lana euskaraz egin ahal izateko beharrezko dituzten baliabideak identifikatzeko erronkari eutsi diote.

Arkitektura euskaraz klasea txikia

Ibai Gandiaga, zutik, gaurko topaketan.

Arkitektura euskaraz ikasitako lehen belaunaldia murgildu da lan munduan, administrazioan eta akademian eta, hala ere, oztopo asko dituzue zuen lana euskaraz egin ahal izateko. Euskara erabiltzen hasiak gara, batik bat, erakunde publikoek hainbat dokumentu euskaraz eskatzen dituztelako, baina gaztelera gailendu egiten da. Estudiooi baliabide, tresna eta korpusa falta zaizkigu, baita Espainiako araudiaren itzulpen bat ere. Gaur pentsatuko dugu nola txerta dezakegun euskara arkitekturan eta hirigintzan, euskaldunok egon bagaudelako eta badugulako gogoa.

Twitterrerako zuk zeuk asmatutako mean tweet edo txio zital sorta bat ekarri duzu, euskara eta arkitekturari lotutakoa. Estatu Batuetan oso modan dago pertsonaia ezagunek eurei zuzendutako mean tweet direlakoak publikoki irakurraraztea. Ideia hori gurera ekarrita, arkitekturan euskararen kontra erabiltzen diren argudioak azaltzen dituzten txioak irakurri ditugu: denbora galtze bat dela, ez duela proiektu bat egiteko balio, beti egongo dela pauso bat atzera, langileek ez dutela menperatzen,.. Txio horiek eztabaidarako aitzakia eman digute.

Arkitekturan eta hirigintzan badituzuen eta falta zaizkizuen baliabideak zeintzuk diren identifikatuko duzue orain. AMIA analisi bat egingo dugu. Eta gero, galdera bat botako diet: “Egin duzu inoiz euskarazko proiekturik?” Izan ere, arkitekto batek kontatu digu aurrekontu bat euskaraz egin, eta honen hartzailearen ingurukoak etorri zitzaizkiola harrituta, galdezka, bitxikeria iruditu baizitzaien, eta elkarri bidaltzen ibili ziren. Argi geratu zaigu euskaraz lan egiten dugunon arteko sare bat sortu behar dugula horrelako saiakera eta esperientziak konpartitze aldera.

Ondoren, imaginatuko dugu Gabriel Arestik Le Corbusierri etxe bat diseinatzeko eskatu diola. Pentsatuko dugu den-dena euskaraz egin beharko balu, zein oztopo izango lituzkeen, zeintzuk izango liratekeen beharko lituzkeen gutxieneko baliabideak eta zeintzuk baliabide egokienak.

Zure ustez, zeintzuk dira gutxieneko baliabide horiek? Ezinbestekoa da arkitektura hiztegi bat. EHUk badu publikazio bat, eta eguneratzen ari da orain. Aurrekontuak egiteko datu baseak garatzea ere beharrezkoa da, eta EAEko Lurzoru Legearen itzulpenari beste buelta bat eman beharko litzaioke, ez baitago oso fin itzulita.

Eta epe labur eta ertainera, zein izango litzateke agertoki ideala? Proiektuak euskaraz egiteko baliabide dokumentalak izatea, eta erakunde publikoek dirulaguntzak ematea edo, esleipenak egitean, euskaraz egin izana aintzat hartzea. Eta epe ertainera, itzultzaile eta arkitektoek elkarrekin egin beharko lukete lan, eta ez norberak bere aldetik.

Naiara Arrizabalaga: “Matematika askotan pentsatzen ez duzun lekuetan ere badago”

Bigarrenez antolatu dira Matematikari euskaldunen topaketak UEUren Udako Ikastaroen barruan; elkarren berri izan, esperientziak partekatu eta euren artean sarea antolatzen jarraitzeko helburuarekin. Matematikari euskaldunak asko direla jakitun eta oso arlo desberdinetan ari direla lanean. Naiara Arrizabalaga ibili da antolaketa lanetan Elisabete Alberdirekin batera.

Naiara Arrizabalaga

Naiara Arrizabalaga

Matematikari euskaldunen topaketa beharrizan batetik sortutakoa dela esan genezake? Elkarren berri izateko?
Batez ere horretarako izan da. Normalean zure lana erakusteko kongresu espezializatuetara zoaz. Askotan ez dakizu alboko bulegoan dagoenak zertan lan egiten duen. Gaia apur bat desberdina bada, ez zoaz bere kongresuetara, ez duzu entzuten. Topaketa sortu zen inguruan ditugun matematikariak zertan lan egiten duten jakiteko asmoarekin. Asmo printzipala hori da. Baita ere ez dagoelako euskaraz era honetako topaketarik ez kongresurik. Aukera polita da noizean behin kontatu ahal izatea euskaraz zuk egiten duzuna.

Kanpotik ikusita badirudi matematika gauza bakarra dela, baina elkar ulertzea ez da dirudien bezain erreza.
Bai bai. Zailtasunak ditugu. Nahiz eta askotan pentsatu gaia hurbilekoa dela kostatu egiten da. Eta arlo desberdinetan sartzen bazara… Multzo handi bi daude. Matematika teorikoak eta aplikatuak. Gauza oso desberdinak egiten dira. Eta multzo berean ere oso arlo desberdinak daude. Aljebra, geometria, analisia… Batak bestea ulertzeko ere… Oso espezializatua bada kongresua, lehenik eta behin ez zoaz, eta ziurrenik ez duzu ulertuko. Beraz, gure helburua zerbait orokorra egitea izan da. Jakinda publikoa bai matematikaria dela, euskalduna, baina ez dela zertan arlo horretakoa izan.

Komunikazio asko izango dira gaur eta oso gai desberdinak landuko dira.
Bai matematika teorikoko hitzaldi batzuk izango dira, batez ere analisiak izango dira aurten. Nahiz eta lehenengo edizioan aljebrakoak-eta ere egon ziren. Eta gero aplikatukoak, bai optimizazioaren ingurukoak, estatistikaren inguruko asko, ospitaletan-eta lanean dagoen jendea dator, zenbakizko matematikak izango dira…

Matematika azken batean ia edozertarako erabili daiteke.
Gaur egun uste dut benetan oinarrizko gauza bat dela. Orandik kostatu egiten da jendea konbentzitzea benetan beharrezkoa dela baina edozein berrikuntzarako, aurrerakuntzarako matematikak egon behar du. Hala ere, nik uste dut gero eta gehiago hasi dela jendea ikusten beharrezkoa dela. Gero eta enpresa gehiagok eskatzen dituzte matematikariak, baita ospitaletan ere. Jendea hasi da ikusten matematika erabilgarria dela medikuntzan ere. Apurka apurka hasi da, baina oraindik badago lana egiteko.

Papiroflexia tailerrik ere ez duzue faltako gaur.
Ikusiko dugu gaur tailerrean zein den matematika eta papiroflexiaren arteko erlazioa. Oso gai desberdinetan aurkitu ditzakezu harremanak. Oraingo honetan papiroflexiarekin. Jolastu egingo dugu eta nik uste ikasiko dugula matematika askotan pentsatzen ez duzun lekuetan ere badagoela eta gainera ondo pasatuko dugula jolasten.

Gaurko topaketatik zer atera nahi duzue?
Alde batetik jakin zertan ari garen lanean. Bai gure artean elkar ezagutzeko eta baita jendeari erakusteko ere Euskal Herrian matematikak egiten direla, benetan zerbaitetako balio dutela… Gauza teorikoak ere badaude, euren balioa dutenak, baina ez dutenak mementoko aplikaziorik. Badaude hala ere beste gauza aplikatu asko hitzaldietan ikusiko dugun moduan. Badirela enpresak aplikatzen dituztenak, balio dutenak dirua aurrezteko, edo adibidez Carlos Gorriak hitzaldi nagusian azalduko duen moduan, odol-transfusioetan odola denbora asko ez egoteko zelan aurreikusi daitekeen odol hori hobeto kudeatzeko. Badaude aplikazioak benetan erabilgarriak direnak. Jendeari hori erakutsi nahi diogu eta baita ere, matematikak euskaraz ere egin daitezkeela. Euskaraz bizi gaitezkeela eta euskaraz lan egin dezakegula.

Euskal Herrian zein da matematikarien egoera. Zein mailatan dago?
Euskal Herrian nik uste dut matematikaren maila altua dela. Konparatu daiteke Madril edo Bartzelonan dagoen mailarekin. Badaude talde indartsuak, maila internazionala dutenak, egiten den ikerkuntza orokorrean top mailakoa da. Euskal Herrian nahiko ondo gaude Madril eta Bartzelonarekin konparatuta, adibidez. Zer hobetua ere badagoen arren. Ez gaude atzean. Egia da begiratzen baduzu Frantziara, Frantziak matematiken arloan historia luzea duela. Urte asko daramatzate matematikari garrantzia handia ematen.

Garrantziarena aipatu duzu. Komunikabideetatik, erakundeetatik, babesik badago? Dibulgazioan zein lan egiten da?
Saiatzen ari dira gero eta gehiago. Hobetzen doa egoera. Alde horretatik nahiko baikorra naiz, baina oraindik badago lana egiteko. Ohikoena oraindik ere “Matematika ze txarto!” entzutea da. Alde hori badago, baina badago jendea gustatzen zaiona, ulertzen duena eta gero eta garrantzia gehiago ematen diona. Goazen bada horretan zentratzera.

Olatz Perez de Viñaspre: “Python-ek oso komunitate aktiboa dauka atzetik eta etengabe sortzen dira liburutegiak edozer gauza egiteko”

“Guk pertsonok komunikatzeko hizkuntzak erabiltzen ditugu oro har. Ordenagailuarekin hitz-egiteko lengoaiak ditugu, maila ezberdinetakoak. Ordenagailuak beti 0 eta 1-koak ulertzen ditu. Hor tartean dauden lengoaiak 0 eta 1 horietara heltzeko dira. Python da lengoaia horietako bat” diosku Olatz Perez de Viñasprek. Hain zuzen ere, lengoaia mota hori lantzeko ikastaroa antolatu du UEUk udazken honetan. Matrikula zabalik dago.

Olatz Perez de ViñaspreZein da Python lengoaiaren ezaugarririk nabarmenena? Idazteko eta irakurtzeko erreza dela?
Irakurtzeko erreza da eta idazteko oso erosoa da programatzaileen ikuspegitik, baina abantaila nagusia dituen liburutegi guztiak dira. Oso komunitate aktiboa dauka atzetik eta etengabe sortzen dira liburutegiak edozer gauza egiteko. Horrek egiten du oso interesgarria Python.

Asko erabiltzen den programazio-lengoaia da gaur egun, modan dago.
Bai. Enpresa handi askotan hori da erabiltzen den programazio lengoaietako bat. Gauza bakoitzerako programazio lengoaia bat erabiltzea da ohitura. Oso kode trinkoa behar baduzu, memoria-eta asko kontrolatzen, C erabiltzea da gomendagarria, C+. Java ere asko erabiltzen da. Garapenerako zoragarria da. Proiektu handiak oso ondo egiten ditu, oso ondo migratzen dira… Python-ek ere abantaila asko ditu. Oso erreza da, oso sinplea da. Erabileraren arabera bat edo beste erabiltzen da.

Erabilera askotarako lengoaia da Python.
Bai, erabilera askotarako. Pythonen oinarrian C dago, C-z idatzia dago Python. Pythonen kasuan software garapenean erabiltzen da. Web orriak sortzeko plataformetarako adibidez. Oso plataforma politak egiten dira. Zientzian asko erabiltzen da analisiak aztertzeko, datuetarako…Guk asko erabiltzen dugu hizkuntzaren prozesamenduan. Ikasketa automatikorako ere erabiltzen da.

Lengoaia interpretatua da, zer esan nahi du horrek?
Lengoaia mota nagusi bi daude, konpilatuak eta interpretatuak. Konpilatuetan zuk kode guztia idazten duzu eta bukatzen duzunean konpilatu egiten duzu. Hor exekutagarri bat sortzen duzu. Hori guztia sortu arte ezin duzu ikusi zer egin duzun. Interpretatuetan zuzenean kodea exekutatzen da, lehenago ikus ditzakezu gauzak. Baina erroreak detektatzeko zailtasun gehiago du. Beharbada exekutatu eta hirugarren egunean errorea agertu daiteke. Konpilatuetan hasieratik ikusten dira errore guztiak.

Programazioan lehenengo pausuak emateko nahiko egokia omen.
Oso ona da ikasteko, oso intuitiboa delako. Kodeak idazteko modua, funtzioak ere bai. Ulerterrazak direlako. Baina traba bat ere badauka, oso malgua dela. Akatsak sartu ditzakezu eta konturatu ez. Eta beste programazio lengoaia batzuetan errore horiek ekiditeko mekanismoak ditu dagoeneko lengoaiak berak. Baina gustu kontua da.

Jone Goirigolzarri eta Ibon Manterola: “Euskalgintzak eta erakunde publikoek bide paraleloak segitu dituzte historikoki, eta sumatu daiteke hurrengo faserako markoa elkarrekin pentsatzeko gogoa”

Paradigma aldaketa batean, fase baten amaieran eta beste baten hasieran dago euskararen biziberritzea. Aurreko fasean, euskararen ezagutza sendotzea eta zabaltzea hartu zen ardatz, ezagutza eta erabileraren artean harreman zuzena zegoela sinetsita, eta ezagutzak biziberritzea bermatuko zuela pentsatuta. Ikuspegi hori ezbaian dago gaur, eta horren jakitun antolatu dute Jone Goirigolzarri eta Ibon Manterola irakasleek Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktikarako aukera berriak birpentsatzen ikastaroa.

JOne eta Ibon

Jone Goirigolzarri eta Ibon Manterola, ikastaroa hasi aurretik.

Zerk egin du huts edo zeintzuk izan litezke aipatu ekuazioaren hutsuneak?
Ibon Manterola: Galdera horren erantzuna guk ere nahi dugu entzun, adituen ahotan. Helburuetako bat hori da, baina ideia ez da zerk egin duen huts edo zer egin dugun gaizki aztertzea bakarrik. Hori ere bai, jakina. Ziurenik, gauza askotan egin dugu huts. Hizkuntzen biziberritze teoriak ere ez dira hainbeste, eta orain duela 30 urte prozesua diseinatu zutenek gauza askotan asmatu zuten.
Jone Goirigolzarri: Hizkuntza bat biziberritzen hasten zarenean, egoera gutxitu horretatik ateratzeko, ezagutza orokortu egin behar duzu. Baina nik uste ez zegoela esperientzia soziolinguistikorik jakiteko hizkuntza erabiltzeko orduan zein faktorek eragiten duten; hori guztia ez zen ezaguna. Urteak pasa ahala, esperientziak erakutsi digu ezagutza ez dela nahikoa, nahikoa dela pertsona batek lotsa izatea, pentsatzea bere euskara ez dela liburuetakoa edo ez duela jariokortasun nahikorik hizkuntza ez erabiltzeko. Orain ulertu dugu hori eta ezagutzatik erabilerarako paradigma aldaketa nola susta daitekeen aztertu nahi dugu, bai norbanakoari dagokionean baita maila makroan ere. Beharrezkoa da zenbait baldintza sortzea maila makro horretan: Nahikoa da eskola euskalduntzea? Argi dago ezetz. Beste espazio batzuk ere euskaldundu behar dira, adibidez, aisialdiko ekintzak ere euskaraz eskaini behar dira.
I.M.: Nafarroa edo Iparraldera bagoaz, egoera okerragoa da, zeren ezagutza orokortzeko aukera ez dute izan EAEn bezala, non erabat orokortu ez bada ere, 300.000 hiztun irabazi diren. Marko orokorra edo lege babesa askoz urriagoa da Nafarroan eta Iparraldean. Honenbestez, seguraski, erantzun bakarra ez da posible izango.
J.G.: Ikastaroaren helburua da egindako ibilbidearen marko orokorra planteatzea, eta esparruz-esparru kokatzea gakoak non dauden, zein indargune ditugun, zer alda genezakeen, eta etorkizunari begira, zein pauso eman genezakeen. Denon artean hausnatzeko espazioa izatea nahi dugu: adituak gonbidatu ditugu, zeren inguruan hausnartua eman dezaten, eta gero, dinamika batzuk egingo ditugu, bi egunez, buruari bueltak emateko bai praktika bai diskurtso mailan, erabilera areagotzeko. Izan ere, belaunaldiak aldatuz doaz eta hauen lehentasunak ere bai, eta egokitzen jakin behar dugu.

Paradigma aldaketa aipatu duzue, eta sentsazioa daukat badaramatzagula urte batzuk aldaketa horrez, eta ezagutzatik erabilerarako jauzia sustatzeko beharraz hausnartzen. Badirudi diskurtsoak ari direla aldatzen; ez dakidana da praktikak ere era berean aldatzen ari ote diren. Zer pertzepzio duzue zuek?
I.M.: Egia da fase baten agortze sentsazioa ez dela berria, eta hori ez dugu guk esaten: hartzen badituzu Jaurlaritzaren azken agiria (Eta hemendik aurrera zer?) eta Topagunearen Topalabean dabiltzan beste izen garrantzitsu batzuen gogoeta, batean zein bestean agertzen da ideia hori, eta esparru batean zein bestean dabiltzanek azpimarratzen dute ados daudela, eta garrantzitsua dela adostasun horretara iritsi izana. Euskalgintzak eta erakunde publikoek bide paraleloak segitu dituzte historikoki, eta beren diagnostikoek fase berrian hori alda daitekeela iradokitzen dute.

Beraz, diskurtsoan, behintzat, bat egitea eman da.
I.M.: Bai, sumatu daiteke hurrengo faserako markoa elkarrekin pentsatzeko gogoa. Eta hori inportantea da. Edonola ere, EAEn ikusten dugu hori; Iparraldean, euskalgintza bizi-bizirik dago, baina erakunde publikoetan, oso ahul dabiltza; eta Nafarroan, ikusi beharko da.
J.G.: Ikastaroa antolatu dugu uste dugulako aprobetxatu behar dugula nahi hori pil-pilean dagoela eta saiatu behar garela ahalik eta esparru gehienetan mahai-gaineratzen, indarra hartu dezan.

Lan mundua, hedabideak, eskola, familia eta aisialdia hartu dituzue ardatz, eta esparru horietan dabiltzan adituak gonbidatu dituzue, hain justu, aipatu dituzuen diskurtsoak parteka ditzaten eta, denen artean, praktika berriak planteatze aldera.
I.M.: Inportantea da ikastarora datozen ikasleei ahotsa ematea. Ez ditzatela adituen hitzaldiak entzun, eta besterik gabe, irentsi. Lanean jarriko ditugu, eta gara, Jone eta biok ere, taldetan. Normalizazioaren gaia sozializatu nahi dugu; ez dadila izan adituen kontua bakarrik. UEUren ikastaroak horretarako idealak dira.

Denok dugu ekarpena egiteko aukera.
I.M.:Ikasle guztiek izango dituzte beren esperientzia eta bizipenak, eta horiek konpartitzea interesgarria da.
J.G.: Azken finean, euskararekiko ardura duenak pentsatu izan du normalizazioan.

Imaginatzen dut hemen dabiltzanek, nork bere esparruan, pentsatuko dutela proposamenak nola eraman aurrera. Baina horrez gain, pentsatu duzue ondorioak beste nolabait gizarteratzea?
I.M.: Badago ideia liburu forma emateko ikastaroari.
J.G.: Bai hitzaldiei baita dinamikei ere. Idatziz batu nahi dugu dena, uste baitugu baliogarria izan daitekeela.
I.M.: Eta zuk esan duzun gisan, hona etorri den ikasle bakoitzak eraman dezala motxila bat, eta eragin dezala bere esparruan, bere eran eta neurrian.

Jone Arroitajauregi: “Aldaketa asko epe laburrean garatzen ari dira eta profesionalok formazioa eta denbora behar dugu”

ALDEE (Artxibategi, Liburutegi eta Dokumentazio Zentrotako Profesionalen Euskal Elkartea) elkarteko presidentea da Jone Arroitajaruegi eta berari dagokio ALDEEk eta UEUk elkarlanean antolatutako Informazio eta Dokumentazio kudeatzaileen II. Bilkuraren ardura. Bilkura honetan software librea izango da protagonista.

Jone Arroitajauregi eta Iñaki Alegria

Jone Arroitajauregi eta Iñaki Alegria, Bilkuraren aurkezpenean.

Web semantikoak zein aldaketa ekarri ditu artxibo, liburutegi eta dokumentazio zentroetan? Esparruen arteko mugak lausotzen ari dira. Bilkurari izena jarri genionean ere hori genuen gogoan: informazio eta dokumentazio kudeatzaileak. Informazioa eta dokumentuak kudeatzen ditugu denok ere, eta informatizazioa da gure lan eremua. Baina iraultza batez ere dokumentuen deskripzioan eman dela esango nuke. Lehenago dokumentuen deskribapenaren aspektu formalak oso normalizatuta zeuden bilaketak errazteko, informazioa elkar trukatzeko eta informazioa modu egokienean zabaltzeko.

Teknologiek asko erraztu dute informazioaren bilaketa eta zabalkundea, horregatik, orain dokumentuak web semantikoaren ikuspuntutik deskribatzen dira, informazio piezen arteko lotura eta erlazioen bila.

Formazio nahikoa al dago? Oraindik formazio asko behar dugula iruditzen zait. Aldaketa asko epe laburrean garatzen ari dira, eta profesionalok formazioa behar dugu bai, baina aldaketa horiek barneratzeko eta eguneroko lanean ezartzeko denbora ere bai. Gaurkoa aukera ezin hobea da, informatikarien ikuspuntua ere izango dugulako, gai hauen ezagutza zabaltzeko bidean.

Software libreen erabileraz jardungo duzue ikastaroan. Zein da gaur egungo egoera? Gaur egun ez zaigu arrotza gertatzen. Informazio arloko profesionalen artean fenomeno jakina dela iruditzen zait, zabaltzen ari dena. Erakundeek ere gero eta gehiago jotzen dute tresna hauetara eta naturaltasunez ikusten dira.

Ikastaroan hainbat proiektu ezagutzeko aukera izango da, gainera. Iñaki Alegriak informatikarien ikuspuntua eskainiko digu, informazioaren profesionalentzako software librearen arloan dagoena azalduz. Itziar Folla Bilboko Liburutegi Digitala aurkeztera dator. Beste helburu batzuen artean, Bilboko Udalaren antzinako funtsak digitalizatu eta modu irekian eskaintzea izan du helburu proiektu honek. Arantza Mariskalek Tabakalerako Ubik sorkuntza liburutegiaz jardungo du. Alde batetik liburutegiko funts “ohikoak” kudeatzeko Koha tresna baliatu dute, baina, software librearen aldeko hautua erakundearen helburu eta oinarrien haritik egin da: guztien artean sortu, partekatu… Azkenik Iñaki San Vicente Elhuyarreko kideak Ondarebideak proiektua aurkeztuko du. Interesgarria da software librea erabiltzen delako plataforma garatzeko eta, bestetik, gure sektorerako egina dagoelako, hau da, liburutegi, museo eta artxibategietako ondare digitala kudeatzeko. Gainera, elkarlanean egindako egitasmoa da (Euskomedia, Elhuyar, Ixa).

Natxo Irigoien: “Ekonomia linealak planeta mugatu honetan ez du zentzurik”

“Praktika agroekologikoak: oilotegi-konpostagailua biohondakinen prebentziorako” ikastaroko arduradunetako bat da Natxo Irigoien. Nekazaritza Ingeniaritzan doktorea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko (NUP) irakaslea. NUPekin elkarlanean antolatutako lehenengo ikastaroa da.

Zer da ekonomia zirkularra? Ekonomia zirkularra ekonomia ulertzeko modu bat da, modu berri bat. Europatik etortzen ari dena indar handiarekin. Leku askotan entzuten ari gara ekonomia zirkularraren kontua eta norberak ulertzen du nahi duena. Hori arazo handia da. Zer den? Ekonomia zirkularraren helburua gauzen, materialen balorea mantentzea da denboran zehar, ahalik eta luzeen. Mantentzea eta, are gehiago, batzuk esaten dute handitzea ere badela. Kontsumitzen den neurrian material horiek gero ta balore handiagoa edukitzea. Balore handiagoa edukitzea ez materialek beraiek baizik eta inguruak berak irabaztea. Giza baloreetan, balore naturaletan, balore ekonomikoetan. Ekonomia linealaren kontzeptuari aurre egiteko sortu da ekonomia zirkularra. Denok ezagutzen dugu ekonomia lineala, naturatik gauzak hartu, erabili, eraldatu eta bota. Eta horri aurre egiteko planteatzen da beste ekonomia sistema hau. Gero eta indar handiago hartzen ari da, etorri etorriko da, kontua da noiz etorriko den. Dugun sistemak planeta mugatu honetan ez du zentzurik. Ekonomia zirkularrak aldaketa sakonak dakartza. Aldaketa sakonak dakartza gure buruan, gure kontsumitzeko eran, gure ekoizteko eran, eta gure eguneroko bizitza garatzeko eran.

Ikastaroan agroekologia eta hondakinen kudeaketaren uztarketa landuko duzue… Ekonomia zirkular honetan bi ziklo bereizten dira oso nabarmen. Gai biologikoen zikloa edo nutriente biologikoen zikloa batetik, naturan txertatze dena eta beste aldetik sintetikoen zikloa. Plastikoena, metalena… Ziklo biologiko hori aplikatzen badugu nekazaritzan, nekazaritzarako ekonomia zirkularrak esaten duena agroekologiak esaten duen gauza berdina da. Azken finean gure elikagaiekin eta elikadura sistemarekin harremanetan jartzeko beste modu desberdin bat da. Ziklo ekologikoak errespetatuz eta naturaren parte garen heinean, gauza guztien gainetik natura jarriz. Agroekologiak eta ekonomia zirkularrak elikadura alorrean esaten dutena gauza bera da. Errekurtso gutxi kontsumitzen duen nekazaritza honetan funtsezkoa da hondakinen kudeaketa. Hori baita ziklo biologiko guztien motorra. Kanpoko insumoak ez baditugu sartzen nekazaritzan, Petroliotik edo gasetik eratorritako insumoak ez baldin baditugu erabiltzen, gelditzen zaizkigunak gure inguruan guk geuk sortzen ditugunak dira. Azken finean hori da agroekologia. Ez da ezer berria. Gure arbasoek egiten zutena da, baina gaur egun badugu teknologia eta jakinduria jakintza hori berreskuratu eta gaurkotzeko, eta gure beharretara moldatzeko. Aukera handia ta eta horretarako funtsezkoa da ekonomia zirkularra, agroekologia eta hondakinen kudeaketa lotzea .

Natxo Irigoien2

Kasu honetan ikastaro praktikoa izango da eta Noainera joango zarete bertan dagoen oiloen konpostagailu ezagutzera. Ikastaro honetan bi atal bereiziko ditugu. Bat teorikoa izango da eta orain arte esan dugun hau aipatuko dugu gainetik, oso azkar, eta gero kasu zehatz baten zentratuko gara. Kasu zehatz hori da Noainen duela hiru urte ta erdi martxan jarri genuena hango 30 familiarekin. 30 familia hauek hondakinak auzo konpostagailu eramaten dituzte, hegaztiak txertatu ditugun konpostagailu. Kasu honetan oiloak dira. Kasu hori aztertuko dugu, nola sinergia asko sortzen diren konposta, hondakin eta oiloen artean. Horrekin konposta sistemak oso ondo funtzionatzea lortzen dugu, baratzak oso ondo funtzionatzea. Oiloek eragin handia izan dezaketelako baratzaren funtzionamenduan, ziklo biologiko guztiak azkartzen. Beste sinergia positibo batzuk ere badauzka. Pedagogiaren aldetik, sentsibilizazioaren aldetik… eta horri esker jendearen inplikazioa lortzen dugu proiektu honetan eta haiek sortutako hondakinen ardura hartzea. Dagoeneko ez dira hondakinak, errekurtsoak dira haiendako.

Nola funtzionatzen du konpostagailu horrek. Kasu zehatz honetan bada konpostagailua oilotegi txiki baten barruan integratuta dago. Hamabi oilo eta oilar bat dira denetara. Bi patio ditu eta estalitako zonalde txiki bat. Osotara 60 m2. Familiek bi ardura dituzte. Batetik astean bitan gutxienez eraman behar dituzte beraien etxeko sukaldeko hondakinak konpostagailura eta beste aldetik hilabetean behin bakarrik familia horrek hartzen du oilotegi osoaren ardura. Gainbegiratu behar du eta kontrolatu behar du ongi dagoela, garbi dagoela. Ez baldin badago garbi garbitu behar du, ura aldatu behar die oiloei, apuntatu behar du zerbait arraroa badago. .. Egun horretan egindako lanaren ordainketa bezala oiloek errun dituzten arrautzak hartzen dituzte. Kasu honetan 30 familia dira, beraz familia bakoitza hilabetean behin arduratzen da. Orokorrean oso pozik daude, oso esperientzia positiboa izate ari da. Familia bati tokatzen zaionean festa bat da. Joaten dira seme-alabak, lehengusu-lehengusinak, auzokideak, gelako lagunak… Denak prozesioan joaten dira haien oiloak ikustera, haien oilotegia delako eta hondakinak botatzera eta arrautzak jasotzera joaten dira. Haur horiek sukaldeko soberakinak ez dituzte hondakin moduan ikusten baizik eta errekurtso bezala. Oso esperientzia positiboa izaten ari da, hiru urteko jarraipena izan du, mota guztietako analisiak izan dira, doktore tesian erabili da, mota guztietako kontrolak egin ditugu eta balorazioak bai soziologiaren aldetik eta bai teknikaren aldetik. Guztiz arrakastatsua izaten ari da. Horren ondorioz hedatu egin dira eta sortu dira honen antzeko beste proiektu batzuk. Leku askotan. Belgikan, Italian, Galizian, Katalunian, Nafarroan bertan leku askotan… Ez bakarrik ildo hau jarraituz, baizik eta gero eraldaketak egon direla. Gaztela Mantxan ere badira. Ta orain Bartzelonan jarri behar dituzte mordo bat. Bakoitzak moldatu du bere errealitatera. Orduan badaude 30 familiendako, 7 familiendako, norberarentzako… Batzuk erositakoak dira. Badira enpresa pare bat komertzializatzen dituztenak. Beste batzuk beraiek egindakoak dira. Oso moldagarria da.

Ikastaroaren helburua zein da? Hara joaten den edozein pertsona gai izatea hori errepikatzeko. Ulertzeko zer den egiten ari dena, zertarako egiten den, zer den lortzen ari dena horrekin, nola egin beharko lukeen eta gero beste leiho txiki batzuk ireki nahi ditugu erakusteko beste potentzialtasun asko dituela. Baratzarekin lotuago daudenak, beste animalia batzuekin lotuta daudenak, zizareak tartean dituztenak… Azken finean argi ta garbi dago ekosistema batean gero eta biodibertsitate gehiago gero eta potentzialtasun handiagoa duela. Eta bi ikasle mota desberdin bilatzen ditugu. Bat izan liteke bere hondakinen kudeaketarekin arduratuta dagoena eta beste ikasle mota bat izango litzake baratza daukana, eta agroekologia mundu horretan murgildu nahi duena edo bide horretan sartu nahi duena. Horretarako funtsezkoa da animaliak txertatzea.

 

 

 

Floren Aoiz: “Zer egin behar da presioen aurrean? Kikildu eta atzera egin ez; aldaketa mugatu edo mantsotu ere ez. Aldaketa jarduera presioen talka da”

Iratzar Fundazioaren zuzendariak argi dauka Nafarroako Gobernuak “injustizia historiko gordin bat” gainditzeko aukera duela, eta ez dagoela “epelkerietarako betarik”. Gobernu-kudeaketa aldaketaren eta balizko erregimen aldaketaren artean kokatu gara berarekin, eta tarte hori nola gutxitu izan dugu hizpide, UEUk eta Iratzar Fundazioak antolatutako Aldaketa Nafarroan. Gobernu-kudeaketa aldaketa, erregimen aldaketa? Irakurketa eta etorkizunerako erronkak ikastaroaren harira.

Nafarroako gobernu-kudeaketa aldaketak erregimen aldaketa ekarri ote duen, edo ekar dezakeen. Galdera horixe iradokitzen du ikastaroaren izenburuak. Nafarroan aldaketaren kontrako botere faktikoek duten indarra aintzat hartuz, posible da? Zaila da zer gertatuko den jakitea, egoera irekita dagoelako, hau da, gerta daiteke Foru Hobekuntzaren Erregimenaren kontraofentsibak aldaketa neutralizatzea, edo barne kontraesanak lehertzea aldaketaren esparruan. Gerta daiteke, halaber, aldaketa indartzea eta instituzioetako kudeatzaileen errelebotik haratago joatea, erregimen deitzen dugun hori errotik aldatzen, nolabaiteko jarduera eraldatzaileak (konstituienteak) garatuz. Indar talka begi bistakoa da, eta ene ustetan, areagotu egingo da etorkizun hurbilean. Erregimenak indar handiak ditu, baina aldaketaren aldekook ere bai, jendartean, eta iaztik, instituzio gehienetan ere bai. Edonola ere, garrantzitsuena da aldaketaren aukera irekirik dagoela.

Botere horiei kontrajarrita, aldaketaren aldeko haizea ere badabil jendartean, eta bazebilen, gobernu aldaketa aurretik ere. Erakundeetako aldaketak zer eragin izan du herri-mugimenduengan? Denetarik atzematen da. Desmobilizazio joerak atzematen dira esparru batzuetan (“jada aldatu dira gobernuak, aski da…”), zapuzketa (“hau zen aldaketa?”) baita aldaketa sostengatu eta aurrera eramateko borondatea ere, kritikoa askotan, baina aldaketa grina bizirik gordetzen duena. Energia horiek biderkatu dira azken urteotan baina urte askotako lanaren fruituak dira, finean, aldaketa jendartetik iritsi baita instituzioetara. Aldaketak oinarri sendoak ditu maila horretan, zentzu komunaren lehian emandako aldaketak aspaldi abiatu baitziren. Nik, egia esan, ahulezia handiagoak ikusten ditut maila politiko-instituzionalean.

Aldaketa Nafarroan

Ezkerretik eskuinera: Emilio Majuelo, Bixente Serrano, Oskia Ugarte eta Floren Aoiz ikastaroko mahai inguruan.

Gobernu akordioa ez da tentsio eta erronkarik gabea izan; eta tentsioen erdigunean, euskara. Noraino eragiten du aferan alderdien arteko desadostasunak eta noraino botere lehiak? Aldaketaren esparrua anitza da, tentsioez betetakoa. Kultura politiko eta ibilbide ezberdinak, batzuetan kontrajarriak, batzuek, egia esan, hanka bat badute erregimenaren esparruan edo bere sare klientelarretan, errelebo hutsaren logika ere hor dago… Honek ahultzen eta mugatzen du aldaketa, eta nabarmena da, esaterako, euskararen inguruan. Aldaketarako borondate mugatua kezka identitarioaz hitz egiten estaltzen dute batzuek, eta hori ez da batere gozoa, egia esan. Baina, bestalde, oso argi izan behar dugu aniztasun honek ekarri duela aldaketa. Ezberdinen arteko akordioa da aldaketaren erregaia eta zaindu beharra dago. Orekak ez dira errazak eta maila handi batean herri mugimenduak eta jendarteak presioa egin behar dute, tentsioetatik haratago joateko.

Euskalgintzak epeltasuna egozten dio Gobernuari. Presio eta sostenguaren artean dabil. Oreka horri eutsi beharko lioke? Zein posizio izan beharko lukete bai Euskalgintzak bai herri-mugimenduek, orohar, Gobernuaren aurrean, aldaketa sakonagoa gauza dadin? Hori euskalgintzak eta herri mugimenduek erabaki beharko dute. Guk ikastaro hau antolatu dugu besteak beste gogoeta bultzatzeko eta iritziak entzuteko, gure ustetan herri mugimendua eta bereziki euskalgintza indartsua funtsezkoa delako aldaketarako. Foroak eskaintzea eztabaida horiek garatzeko lagungarria izan daitekeelakoan gaude, baina ez diogu inori zer egin behar duen esan nahi. Areago, hori akats historikoa da eta oso argi dugu aldaketarako konplizitateak ez direla horrela eraikitzen. Guk konplizitate horiek eraikitzen lagundu nahi dugu, baina konplizitate kritikoak, herri mugimenduen erritmo eta ikuspegiaren araberakoak.

Hau esanda, ezaguna da batzuok bizkorrago eta ausartago ibiltzeko eskatu diogula nafar gobernuari, egindakoa ez baita aski, gehiago egitea posiblea baita. Eta gauza bera esaten diegu aldaketaren esparruan jarrera epelagoak dituztenei. Hau ez da afera “identitarioa”, oinarrizko eskubide kontua baizik. Injustizia historiko gordin bat gainditzeko aukeraz ari gara eta hor ez dago epelkerietarako betarik. Begi onez ikusten dugu, beraz, presioa.

Gobernuaren lehen urtean kontrakoen presioa erabatekoa izan da. Aurreikusi daiteke presio hori gutxituko denik ala bere horretan segituko du? Pentsa liteke aldaketa sakonagoak bideratzeko aukera gehiago zabalduko denik? Presioa areagotuko delakoan nago. Kasu, nafar eliteek ez dute tradizio demokratikorik, autoritarioa baizik, eta ez dituzte inoiz gobernu baliabideak eskuetatik galdu. Oso haserre daude, eta joko zikina maite dute, ederki adierazi dute azken hamarkadetan. Zer egin behar da presio horien aurrean? Kikildu eta atzera egin ez, aldaketa mugatu edo mantsotu ere ez. Horrela basatia lasaitu beharrean gehiago piztuko da. Presioa egin behar da, aldaketa jarduera presioen talka baita. Baina presioaz bat aldaketaren oinarri soziala zabaldu behar da, erregimen zaharra isolatu, ahuldu eta biluztu eta aldaketaren indarren arteko leialtasuna sendotu, ene ustetan.

Aldaketaren aldeko indar guztiek galdu dituzte botoak igandeko Espainiako Gorte Nagusietarako hauteskundeetan, eta abstentzioa apenas igo da. Hauteskunde hauek udal eta foruetakoekin zerikusirik ez dutela aintzat hartuz ere, zer balorazio egiten duzu? Egonkorra da alderdion gehiengoa? Aukera zegoen erregimen zaharrari kolpe ederra emateko, baina horretarako indarrak artikulatu behar ziren eta Unidos Podemosek ez du nahi izan. Egin ez izana kaltegarria izan da aldaketarako. Begi bistan dago UPN-PP eta PSOE pozik daudela emaitzaz, eta horrek zer pentsa eman behar die aldaketaren indar guztiei, batez ere, hain jarrera sektarioa izan dutenei.

Hau esanda, gobernuek gehiengo instituzionala dute, baita jendarte babes zabala ere, eta beren eginbeharra herriaren mandatua betetzea da. Aldaketak zilegitasun osoa dauka, beraz. Aldaketa bultzatu eta sakontzeko unea da.