Babestu pribatutasuna zure datuetan eta komunikazioetan.

Gaur egun teknologia berrien hedapena dela-eta, gero eta gutxiago erreparatzen diogu gure pribatutasunari: ordenagailua, telefono mugikorra, bankuak, sare sozialak… batzuetan ez daukagu oso argi nola egin behar ditugun gauzak, seguru egoteko norbaiten laguntza behar dugu.

Pasahitzak gorde, disko gogorrean atal sekretuak sortu, telefono mugikorretik mezu zifratuak bota, ordenagailuan egiten ditugun eragiketa arruntenak seguru egitea, nabigazio pribatua…

Gai honetan sakondu nahi baduzu, ondoko ikastaroa zure interesekoa izango da: Teknologia berriak eta intimitatea. Nola babestu pribatutasuna zure datuetan eta komunikazioetan.

  • Azaroaren 5etik 12ra.
  • Eibarren, Markeskoa Jauretxean.
  • Izen ematea irekita.

Informazio gehiago:
Mari Karmen Menika
943 82 14 26
markeskoa@ueu.org

Ondoko ikastaroak ere zure interesekoak izan daitezke:

Julian Beloki: “Gizartea komunikazioan eraikitzen da, komunikazioa zenbat eta eraginkorragoa izan, gizarte eraikuntza ere orduan eta egokiagoa delako”

Normal
0
21

Julian Beloki
eta Yolanda Mendiola “Norberaren komunikazio-gaitasuna lantzeko tailerra” ikastaroaren
arduradunak izan dira, UEUk Iruñean antolatutako kurtsoetan. Belokik esan
bezala, ikastaro horren bidez, oinarrian denok pertsona komunikatiboak garela
erakutsi nahi dute, denok daukagu harreman bide bat, gure ingurune
hurbilarekiko eta batzuetan jendaurrerako konpromiso bat ere. Benetan jendearen
aurrean eraginkor hitz egiteko zein pausu eman behar diren argitu digute.

Normal
0
21

IMG_5381

Ikastaro hau lantzearen
zergatia, gizartearen komunikazio esparruko galerei erantzutea izan da?

Oro har lan munduan, mundu profesionalean eta baita gizarteko harreman arlo
askotan ere, komunikazioa zaintzea geroz eta garrantzitsuagoa dela nik uste
dut. Besteekiko harreman hori ondo bideratzea ere funtsezkoa da, uler gaitzaten
eta guk lortu nahi dugun hori ere behar bezala lortu dezagun. Gizartea
komunikazioan eraikitzen da, komunikazioa zenbat eta eraginkorragoa izan,
gizarte eraikuntza ere orduan eta egokiagoa izango delako. Gero eta jende
gehiagok ikusten du bere burua konpromiso horretan, jendearen aurrean hitz
egiteko konpromisoan, hain zuzen. Beraz, gero eta jende gehiagok eskatzen du
esparru honetako laguntza, eta era berean laguntza eskaini ere. Nik, esaterako,
bost urte inguru daramatzat beste hainbat lankiderekin horrelako ikastaroak
ematen, eta esperientzia hori UEUko ikastaroetara ekarri nahi izan dugu ere.
Kasu honetan hamabost ordu dira, non erabat euskaraz lan egiten dugun eta
hainbat arlotako jendea etorri zaigun, interes bertsuekin.

 

Zeintzuk dira norberaren
komunikazio-gaitasun egokia lortzeko landu beharreko gaitasun edo esparruak?

Hemen jendearen aurrean hitz egiteaz ari gara eta ez hainbeste, idazteaz.
Hala ere, jendaurrera irten baino lehenago esango duguna prestatu beharra dago,
prestakuntza hau normalean bi bidetatik egiten dugularik: irakurriz eta
idatziz. Beraz, horixe da lehenengo pausua: idatzi egin behar dugu jendaurrean
hitz egiteko eta ez da berdina izango liburu baterako, prentsarako edota
jendaurrean hitz egiteko testua (bereizketa hori egin behar da, lehendabizi).
Ahozkotasunaren erregistroa ere landu edota errekuperatu beharra dago,
jendearen hitz egiteko era ezagutu. Hizkera arruntetik zein gauza erabili behar
ditugu komunikazioa eraginkorrean? Lehenik, ahozko erregistroei erreferentzia
egin beharko diegu eta, gero, daukagun instrumentua erabili behar dugu: arnasa
ondo hartu, gure ahotsa behar heineko indarrarekin erabili erabili behar
denean, modulatzen jakin eta ahotsak landu beharreko guztia gureganatu. Horren
guztiaren inguruan, hainbat ariketa egiten dugu. Ikasleei alde hori
erakargarriena iruditzen zaiola esan daiteke, azkenean proba ugari egiten
direlako. Bigarrenik, gorputzaren adierazpidea eta mugimendua leudeke. Eserita
gutxitan komunikatzen dugu , askotan jendaurrean egotean mugitzeko beharra
izaten baitugu. Zer egin eskuekin, jendea nola kolokatu, nola mugitu, nola
begiratu… gauza guzti horiek nola zaindu, egin nahi dugun komunikazio hori
lortzeko da multzo honetan landuko duguna.

 

Komunikazioaren barnean bi
arlo nagusi berezitu daitezke: hitzen bidezko komunikazioa eta hitz gabekoa.
Biek garrantzi bera dute?

 

Bai, prozesu beraren zatiak dira, baina denak bat egitea litzateke kontua,
garrantzizkoa edota helburua. Nire gorputzak adierazten duena, nire ahotsak
adierazten duena, nik esaten dudana… nolabait prozesu edo eginkizun bakar
batean batu behar dira, eraginkortasuna hortxe baitago. Hala ere,
eraginkortasuna ez da lortzen alde bat bestea baino gehiago landuta, hirurak
aztertuz baizik. Kontuan hartzekoa da ere egoera komunikatibo bakoitzak gauza
ezberdinak eskatzen dituela, askotan liburu zati bat irakurri behar dugulako,
besteetan isilik egon eta keinuen bidez zerbait transmititu… Beraz, egoera
komunikatibo bakoitzak hainbat eskakizun dauzka. Hortaz, arazoa honakoa da:
nola ohar gaitezkeen horietaz. Horixe da ikastaroan lantzen duguna: batasun bat
lortuta komunikazio eraginkorrago bat lortu dezakegula, hain zuzen.

 

Ikastaro honek komunikazio
egokia lantzeaz gain, jendaurrean aritu behar diren lagunen ziurtasuna
indartzen du?

Norberak bere lasaitasuna bilatzea oinarrizkoa da edo egin beharreko lehenengo
gauza. Yolanda Mendiolak eta biok, alde horretatik, ariketa zehatzak egiten
ditugu, jendeari azaltzeko guk egoera komunikatiboak kontrolatu behar ditugula,
komunikatzera geu goazela. Beraz, lehenbizi gure barnera begiratu beharko dugu,
urduri bagaude lehenbiziko etsaia barruan daukagulako. Ondoren, barruko agindu
edo egoera negatibo horiek gainditzeko pausuak emango ditugu, horiek
menderatzean komunikazio prozesua ondo eraikiko baitugu. Lasaitasunetik
abiatuta edozein gauza egiteko gai izango gara: antzerkia egin dezakegu, hitz
egin, abestu… beti ere, norberaren barneko narratiba horretan lasaitasuna
lortuz gero. Horrekin guztiarekin batera, teknikak eta norberaren gogoa ere
lagungarri direla esan daiteke, guk ikastaroa hamabost orduz ematen badugu ere,
ariketak doakoak baitira edonork etxean egiteko.

 

Orduan, norberaren
komunikazio-gaitasuna hobetzeko, urduritasuna eta beldurra dira arazo
larrienak?

Bai, jendeak urduritasun hitzarekin adierazten duen guztia baitago
oinarrian: esperientzia negatiboak izan ditugulako, ez dizkigutelako hainbat
gauza erakutsi edo hitz egiten genuenean isilarazten gintuztelako. Motibo
askorengatik gure barruko zerbait mugatu egin da eta, orain, bizitzak,
profesioak, gizarteak edo dena delakoak gure buruaz beste proiekzio bat egiteko
eskatu digu. Beraz, gure barneko mugak baztertu behar ditugu komunikazio
eraginkor bat landu ahal izateko.


Nerea Mendizabal, psikopedagogoa:

Normal
0
21

Nerea Mendizabal Etxebarria psikopedagogoa, gizarte hezitzailea eta haur
masaje hezitzailea da. UEUk Iruñean aurrera eramandako ikastaroetan
“Guraso/hezitzaileen eta haurren arteko elkar-ulertzea: Erlazioak eraikitzeko
zigorra, xantaiak eta mehatxuak ekiditen”
ikastaroaz arduratuko da. Horren
bidez, haurren zein helduen jokaeren atzean dauden beharrak ulertzea bilatzen
du eta paradigma aldaketa baten alde agertzen da. Haurren zein helduen jokaeren
atzean dagoena ulertzen erakutsi nahi dugu Mendizabalek.

 

Nerea Mendizabal

Azkenengo urteetan heziketa
eredua edo egoera aldatu delakoan zaude? Aldaketa hori negatiboa izan dela
esango zenuke?

Urteetan heldua heziketaren agintaria izan da. Berak zekien haurrak zer
egin behar zuen. Horren ondorioz, umeen erantzuna egokia izan da, baina
beldurretik abiatuta eta ni eredu horren kontrakoa naiz. Den den, bat-batean
mugako egoera batera pasatu da, permisibilitatera. Horrek ere bere ondorio
larriak dauzka: dena ezin dute libreki egin, haurrek mugak ere behar
dituztelako eta seme zein gurasoentzat ere kaltegarria delako. Beraz, aldaketak
eman direlakoan nago. Hala ere, bi mugako heziketa horiek ezagututa, oraindik
eredu garbirik ez daukagula esan daiteke, argi baitago bi horien ondorioak
kaltegarriak direla. Hortaz, autoritarismoa eta permisibilitatea baztertzeko
zein eredu behar dugun galdetzea da gakoa. Aldaketa horiek galduta uzten
gaituzte, maiz egin nahi ez duguna argi dugulako, baina ez dakigulako heziketa
lana era egokian nola egin. Heldu askok ez dute zigorra ez den beste
errekurtsorik ikusten umeen jokaera aldatzeko eta horrek argi uzten du aldaketa
beharra oraindik ere badagoela.

 

Beraz, esan daiteke gaur
egungo haurrak mizke hezitakoak direla? Nor da horren erantzule: familia,
gizartea, jasotako hezkuntza…?

Mimatuen kontuarekin ez dakit zer esan. Egia da haur mimatuak badaudela,
gurasoek maiz edozer ematen baitiete egoera lasai edo aproposa lortzekotan.
Haurren heziketaren aurrean maiz uste dugu ez dugula errekurtsorik eta, beraz,
tendentzia bat gureganatzen dugu. Baina egoera zein da? Maiz haurrak
desesperatuak daude, ez ditugulako haien eskakizunen atzean dauden behar horiek
asetzen. Mimatutzat jotzen baditugu ere, sufrimendu egoeran egotea izan
daiteke. Esaterako, hainbat ume eskolako arazoekin edota medikatuak bizi dira.
Beraz, non dago arazoa umeengan, gizartean, gurasoengan…? Haurrak askotan
etxeko agintariak badira ere, erreferentzia batzuk izatea edo segurtasun afektu
bat garrasika eskatzen dituzte, baina eskatzeko era da guk tiranotzat
kalifikatzeko zera hori. Gurasoak heziketa ahalik eta ondoen aurrera eramaten
saiatzen direla egia da, intentzioa haurrei etorkizun egoki bat ematea baita.
Beraz, nik ez ditut erruduntzat jotzen ez guraso, ez familia eta inor ere ez;
baina heziketaren aurrean dugun erantzukizuna kontuan hartu behar dugu.
Heziketan gero eta gogotsuago ibili, orduan eta fruitu hobeak jasoko ditugu.

 

Mehatxu, xantaia edota
zigorrak ekiditeko tresnarik egokiena komunikazioa da?

 

Komunikazioa guraso zein haurrei zer gertatzen zaien ulertzeko tresna
paregabea da, baina ez da heziketaren tresna bakarra, komunikazioarekin soilik
ez baitugu heziketa aproposik lortuko. Hala ere, bide indartsu horrek hainbat
ate irekitzen dizkigu, haurrekiko komunikazioa ahalbidetzeaz gain, haurren eta
gure beharrak ezagutzeko aukera ere ematen baitigu. Hitz egitea beti dago ondo,
baina betebeharrak asetzen jakiteak ere badu bere garrantzia. Izan ere,
komunikazioak ulermena ematen digu eta besteari zer gertatzen zaigun
jakinarazten dio. Ondorioz, horixe menperatzen dugunean, praktikara eraman
behar dugu, beharrak identifikatuta daudenean zer eta nola eman behar dudan
jakiten dugulako.

 

Zein esango zenuke dela
heziketa metodorik egokiena? Zein da guraso eta haurrek horrekiko izan
beharreko jarrera?

Metodo hitza ez zait asko gustatzen, baina heziketa egoki edo niretzat
aproposa dena lortzeko nire aholkua haurrak pertsonak direla argi izatea
litzateke. Beraz, norbanakoari gustatzen ez zaiona edota mina ematen diona
haurrari ere mina eragingo diola kontuan hartu behar da. Adibidez, niri
aginduak ematea, konparaketak egitea edo gauzak exijentziaren bidez eskatzea
gustatzen ez bazait, haurrari ere ez zaio gustatuko. Hau aipatzen dut, gurasoen
jarrera maiz aipatutako hori izaten delako eta gerora haurren jarrera salatzen
dugulako, adibide hau kontuan izan gabe. Aipatutako jarrera helduek euren
artean ez badute onartzen, umeek onartu beharra eduki beharko lukete nahiz eta
gustuko ez izan? Maiz horixe onartzen dute, gure aprobazioaren bila
dabiltzalako.

 

 

IEB11ren ajeak

Iritsi zen maiatzaren 12a, IEBren (Informatikari Euskaldunen Bilkura) VIII. edizioa. Goizeko 9tan eman zion sarrera UEUko zuzendaria den Karmele Artetxek bilkurari, Miramonen kokatuta dagoen Donostiako Teknologi Elkartegiko Eraikin Nagusian. Goizetik giro paregabea sumatzen zen Areto Nagusiko atmosferan. Euskal sarea ezagutu eta zabaltzeko asmoz 220 bat lagun bildu ginen; informatikariak gehienak, komunikatzaile, hezitzaile eta gaian interesatuek ere lekua izan zuten.

gizarte sareak

Edizio honetako gaia gizartean puri-purian dagoen gaia izan zen; gizarte-sareak, alegia. Aurreko edizioetan jorratutako gaiek informatikako esparru bakarra tratatzen zuten, baina sare sozialen gai honek (gizartean hain eskuragarri eta erabilgarri denak) hainbat esparru ezberdin ikertzeko aukera eman zuen. Hemen ekitaldiaren arrakasta!

Horrenbestez, hasierako 4 hitzaldi orokorretan gizarte sare hauek sortzen duten panorama aztertu zen. Ondoren, hiru gai edo esparrutan banatu zen ekitaldia. Esparru bakoitzak sare sozialen barneko azpiatal batzuk aztertu zituen; hala nola, partaide bakoitzak interesaren arabera gela batetik bestera igaro zezakeen.
Lehenengo esparruan online sare sozialetan pertsona edo marka batek duen eragina aztertu zen. Guztira 6 hitzaldi eskaini ziren.
Bigarren esparrua, hezkuntzari lotua egon zen. Hainbat proiekturen berri eman zen, guztiak IKT eta hezkuntzarekin elkarlotuak.
Azkenengo esparrua guztietan teknikoena izan zen. Bertan, oraingo teknologia berrietako gailu eta sistemen inguruan mintzatu ziren.

Goizeko ekitaldia arrakastatsua izan zen benetan. 200 lagunetik gora elkartu ginen Donostian, baina streaming bidez ere ikus-entzuleek jarraipen ona egin zuten. Ordenagailuek kea botatzen zuten eta sare sozialetako mugimendua edonor aztoratzeko modukoa zen!

Arratsaldeko saiorako eginkizun berezia zegoen prestatuta, beste urteetan egin ez zena; “sarea josten” ekitaldia, non 80 bat pertsona bildu ziren. Ekintza hau guztietatik praktikoena izan zen. Arratsaldeko saio honetara geratutako partaideak taldeka jarri eta gai baten inguruan euren ideia, zalantza, eta iritziak plazaratu zituzten. Askotariko gaiak landu ziren, hala nola; wikilariak, software garapena, ikerketa, informatika eta irakaskuntza, saregileak, software librea eta lan-kontaktuak.

Egun mamitsu eta emankorra izan zen atzokoa. Hainbat ideia, ondorio, eztabaida, etorkizuneko galderak, … ezagutarazi ziren. Partaideek ere, nola ez, elkarreraginkortasuna eta euren arteko sarea estutzea ahalbidetu zuten. Guztiok euskal komunitatea ezagutu, zabaldu eta hobetzeko esperantzarekin hemendik bi urtetara elkartuko gara. Guztion artean euskal blogosfera eta komunitatea saretuko dugu!

IEB11ren jarraipena twitter bidez

UEUko Informatika Sailak 2 urtetik behin antolatzen duen Informatikari Euskaldunen Bilkura da IEB. Edizio honetako gai nagusia gizarte sareak dira, eta zer egokiago egun osoko hitzaldi eta solasaldien berri twitter bidez ematea baino! Gure helburua, entzule gisa joan ezin dutenei bertan gertatzen dena kontatzea izango da. Horretarako, hainbat bide jorratuko ditugu.

gizarte sareak

IEB bihar, maiatzak 12an, Donostiako Teknologi Elkartegiko Eraikin Nagusian (Miramon) ospatuko den bilkura dugu. Goizeko 9:00etan zabalduko ditu ateak jardunaldien aurkezpenarekin. Sarrera hau UEUko zuzendaria den Karmele Artetxek egingo du.
9:15ean hitzaldi saioei emango zaie hasiera. Atsedenaldira arte, hau da, 11:15ak arte lau hitzaldi egongo dira. Bertan aditzera eramaten diren ideiarik interesgarrienak, gertaerak, anekdotak, … ueu_orokorra twitterraren bidez zabalduko ditugu.

Atsedenaldiaren ostean, 11:45etan, “Komunikazioak” deritzon 3 saio paralelo egongo dira. Ondorioz, ADI twitter zaleak! Izan ere, hiru twitter kontu ezberdinen bidez zabalduko ditugu mezuak! Horrela, lehenengo saioko kontaketa Ingumakeriak twitterrak egingo du. Bigarren saioko jarraipena aldiz ueu_orokorra kontutik egingo da. Eta azkenik, hirugarrengoan, kolaboratzaile baten laguntza izango dugu; Joseba Martos informatikariarena alegia. Azken saio honetan hizlari moduan ere egongo da guifi.net plataformaz hitz eginez, baina entzule gisa dagoenean bere twitter kontuarekin saio horretan gertatzen dena kontatuko du. Jarraipena egiteko hau da bere twitter kontua: http://twitter.com/#!/josebamartos

Saio paralelo hauek 13:45etan amaitzen dira. Ondoren bazkaria dator eta 15:45etan “sarea josten” ekitaldia egongo da. Arratsaldeko 17:30etan amaiera emango zaio bilkurari eta hemendik bi urtera arte agur esango dugu. Hitzaldi eta hizlarien inguruko informazio zehatza nahi baduzue IEBko blogean begiratu!

Amaia Markuleta: “Community managerraren lana eguneroko lan bat da eta ordutegirik gabekoa”

Etzi izango da UEUko informatika sailak 2 urtetik behin antolatzen duen IEBko ekitaldia Donostian. Azken asteetan bertan izango diren hizlari batzuei elkarrizketak egiten ibili gara. Oraingo honetan Amaia Markuletaren txanda heldu da. Contimarku enpresaren egiten du lan eta bere hitzaldia community managerraren profilaren inguruan izango da. Hau da kontatu diguna.

AMAIA MARKULETA

1)Community manager, modako hitza da. Baina nola definituko zenuke zuk? Zer eginkizun zehazki du pertsona honek?

Community Managerra marka edo kausa baten inguruko komunitatearekin gizarte sareetan lan egiten duen komunikatzailea da.  Atetik kanpo erakundearen ahotsa da; bere publiko objetiboa bilatu, erakarri eta markaren mezua eramaten du. Eta atetik barrura, bezeroaren beharrak enpresari igortzen dizkio.  Bien artean harremanak hazi, mantendu eta mugitu behar ditu biek etekina atera dezaten.

 

2)Zein gaitasun izan behar ditu pertsona honek?

Garrantzitsuena komunikazioko ezaguerak izatea da.  Marka baten ordezkaria da gizarte sareetan eta egunero lan egin behar du enpresaren mezuarekin.  Komunikazioa ez da edozeinek lantzen dakien “produktua”.  Eta oraindik zailagoa gertatzen da krisialdi bati aurre egin behar zaionean.

Bestalde, oso ondo ezagutu behar du Internet eta honek eragin dituen komunikazioko prozesuen aldaketak.  Jendearen harremanak informazioarekin asko aldatu dira 2.0-ko munduan eta hauekin ohituta egon behar da gizarte sareen erabilera eraginkorrena egiteko. 

Gainera, oso mundu teknologikoa da hau, beraz tresna eta aplikazio berriekin  esperimentatzea gustokoa izan behar du, ahalik eta partidu gehiena ateratzeko.

3)Beharrezko pertsona da erakunde edo enpresentzat? Edozein enpresek izan beharko luketen pertsona da; nahiz txiki edo handi izan?

Entzuteko besterik ez bada ere, gizarte sareetan edozein enpresak egon beharko luke han baitaude bere bezeroak.  Eta entzute hau zehatza eta eraginkorra izan dadin profesional bat kontratatu behar du.  Agerikoa da enpresa handiak komunitate eta jende masa handiak mugitzen dituztela eta beraientzako beharrezkoa da erabiltzaile guzti hauek elkartu eta dinamizatzea.  Baina askotan, enpresa txikientzako oraindik garrantzitsuagoa gertatu liteke, hedabide tradizionaletan lortu ezin dezaketen ikuspegia beste alde batetik eskuratzeko.  Azkenik, beren komunikazioko kanala izateko aukera dute eta bezeroen beharrak ezagutzea oso abantaila konpetitiboa da edozeinentzat.

4)Enpresa barneko norbaitek burutu behar duen lana da edo kanpoko batek?

Ez da beharrezkoa, baina enpresarekin erlazio oso estua ezinbestekoa da lana ondo burutzeko.  Alde batetik oso garrantzitsua da markaren filosofia eta mezua ondo ezagutzea, bere komunikazioko estrategia oso garbi izan behar baitugu edozein egoeraren aurrean erreakzionatzeko.  Erakundeak markatu behar du bidea eta denbora bakoitzeko beharrak.  Horregatik, nahiz eta kanpoko pertsona bat izan, barnekoa balitz bezala lan egin behar du eta hori bilerekin eta elkarrekin bizitzen lortzen da.  Niri astero gustatzen zait nire bezeroekin biltzea; asteko helburuak markatzeko eta komunitatearen igarotzea komentatzeko.  Zenbat eta gehiago bezeroa ezagutu,  gehiago jakingo duzu nola bere komunitatea aurkitu, harrapatu eta asetu.

5)Intuizioa beharrezko faktorea da edo ikasi egiten da community manager ona izaten?

Nik uste gauza asko ikasi daitezkeela, bai.  Komunikazioa, teknologia… ikasi daitezkeen ezaguerak dira.  Baina, lanbide guztietan bezala, badaude pertsonalitatearen bereizgarri batzuk zure lana hobeto egiten lagunduko zaituztenak.  Adibidez, trebetasun sozialak izan behar dituzu: hizlari ona izan, enpatikoa, ulerkorra, taldean ondo lan egiteko gai…

6)Dedikazio osoa izan behar du lan honi community managerrak? Edo beste lan batzuk egin ditzake?

Komunitate bakoitzak behar ezberdinak ditu eta zure helburuen arabera doa dedikazioa.  Baina ondo eramateko denbora eman behar diozula nabaria da.  Eguneroko lan bat da eta ordutegirik gabekoa, komunitatea edozein egunean edo orduan elkar eragin baitezake eta beti “online” egon behar zara.  Iphone bezalako mugikorrak asko laguntzen dute baina, egia esan, azkenean, lanera asko lotzen zaituzte, edozein momentuan edozein lekuan agertzen baitzaizu lana.

8gnlurld…geurea da!

UEUko Informatika Sailak antolatzen duen IEB2011ko hitzaldietako bat da Josi Sierra Orrantia irakasle eta komunikatzaileak emango duena; zortzigarren lurraldea…geurea da! lelopean, zortzigarren mundua, hau da, euskararen erabilpena eta etorkizuna sarean, azalduko du. Horretarako bideo serie bat osatu du euskal gizartean ezagun diren 7 adituekin.

gizarte sareak

7 aditu eta 7 gai; hau izango da bideoaren muina. Komunikazioa, Linux, Blogak, Web 2.0, Wikiak, Kultura eta Komunikabideak izango dira jorratuko diren gaiak.

Komunikazioaren gaia Gorka Juliorekin aztertuko da. Informatikari andoaindarrak “komunikazioa” kontzeptuaren esanahia azalduko digu; horretarako Jose Inazio Basterretxea, EHUko irakasleak, hitz honi eginiko definizioa hartuko da ardatz.

Linux eta software libreaz mintzatzeko, Luistxo Fernandezena jo du Josi Sierrak. CodeSyntax-eko project managerrak Linux zer den eta software librearen ideia eta errealitatea aztertuko ditu.

Blogen inguruan hitz egiteko Joxe Aranzabal Mondragon Unibertsitateko irakaslearekin jarriko da kontaktuan. Blog bat zer den eta nola ustiatzen den ezagutuko dugu.

Iratxe Esnaola informatikaria izango da bideoan agertzen den hurrengo aditua. Web 2.0 delakoaz hausnartuko du; sortu dituen aldaketak erabiltzaileengan eta batez ere euskal komunikatean.

Maite Goñi irakaslea izango da hurrengo gonbidatua. Wikiez hitz egingo du eta baita elkarlanean aritzeaz suposatzen duen erronkaren inguruan.

Seigarren aditua ere emakumezkoa dugu. Kasu honetan, Alaia Martin bertsolari oiartzuarra. Kulturaren inguruan eta sortzeko modu berriez solastuko da. Kultura eta elkarlana uztartuko ditu sarean.

Bideoko azken gonbidatua Lontzo Sainz EITBko networkinga izango da. Atzera begirada egingo du komunikabideen ibilbidean. Horrela, lehenengo pertsonan kontatuko du komunikabideek izan dituzten aldaketak.

Baina zer da edo zein da 8gnlurld?   Euskararen erabilpena eta etorkizuna sarean.ZU ZARA, GU GARA. Denon eskuetan dago zortzigarren lurraldea sortzea eta zabaltzea. Beraz, erabil ezazu euskara eta tresna libreak euskara zabaltzeko!

UEUren ikastaroak Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP)

Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin (NUP) elkarlanean UEUk hiru ikastaro eskaintzen ditu Arrosadiako campusean.
Printzipioz ikasleei zuzendutakoak badira ere, interesa daukan edonork hartu dezake parte.
Ikastaroak:

Kontu izan, NUPek ‘aulas culturales‘ atalean euskaraz eskaintzen dituen lau ikastaroetatik hiru aipatutako hauek direla.

Argi ibili, izena emateko epea irekita dago.

Informazio gehiago:
Edurne Koch
948 36 25 63
nafarroa@ueu.org

Gotzon Carcar: “Isiltasuna oso altxor preziatua da, askotan gaizki ikusia”

Normal
0
21

Gero eta jende gehiago dago interesatua
zuzen komunikatzeko abilezian, eta hori erakustea egin du ogibide Gotzon
Carcar-ek. Erretorika hutsa ez eta zerbait transmititzen irakatsi nahi du egun
hauetan UEUn ematen ari den ikastaroan, entzuten, eta arreta jartzen.

Jendaurreko komunikazioan trebatzeko ikastaro honetan arreta gunea entrenatzea dute
helburu, ez da bakarrik hitz egiteko gaitasunean oinarritzen. Gotzon Carcar ikastaroaren irakasleari ongi
hitz egiteko zer den beharrezkoa galdetzean, hauxe erantzun digu: “lehenik eta behin jakin behar da zertaz
hitz egin, eta ea gaia menperatzen dugun. Zertarako hitz egin, ez badugu zer
esanik. Behin edukia menperatuta,
informazioa antolatu behar da, diskurtsoa ondo sailkatu eta diseinatu, ahal den
garbien egiteko. Eta garrantzitsua da arreta bizia; zer gertatzen den hitz
egiten dudanean bai norberaren barnean eta bai kanpoko jendearekin”.

Era guztietako jendea etortzen omen da bere ikastaroetara, enpresa
gizonetatik etxekoandreetara. Bere ustez, komunikazio prozesuan gorputz guztiak
hartzen du parte, ez da soilik hitz jolas edo ahots kontua. Gizakiaren hitz
egiteko gaitasunaren eta gehiegikeriaren arteko muga garbi dauka Carcar-ek: “gu gara izaki
bakarrak goserik gabe jaten dugunak, egarri gabe edaten dugunak eta ezer
esatekorik izan ez eta hitz egiten dugunak. Isiltasuna oso altxor preziatua da,
eta askotan gaizki ikusia”Komunitate birtualen kudeaketa: Community Manager-ak.

Sare sozialak eta komunitate birtualak indarrean daude egun, eta errealitate horren inguruan lanpostu berriak sortu dira, Community Managerrarena (CM) esaterako. Esan daiteke CMren zeregin nagusia entitate baten eta haren erkidego potentzialaren arteko lotura pitzarazi edo indartzea dela, bataren eta bestearen arteko komunikazioa errazteko eta hobetzeko animatzailea. Horretarako koktel bat egiten du komunikazioaren, marketinaren eta teknologia berrien ezagutza baliatuz. Enpresentzat modu berri bat da komunikazioaren arloan eraginkortasunari eutsi —edo areagotu— eta aldi berean baliabide merkeagoak erabiltzeko. Komunikazioaren profesionalentzat aukera izan daiteke bide berri bat irekitzeko.

Ikastaroa: Sarea eta komunitate birtualen kudeaketa.
Eibarren, ekainaren 29tik uztailaren 1era

Informazio gehiago: Udako Ikastaroak GERTU